Kuran'da Türban yok, işte kanıtları...

NUR 31 Ayet'i Yahudilerin uydurması çıktı. Sahte Ayet NUR 31 hakkında bütün belgeler burada 

Sorun geleneğin dinselleştirilmesidir. 


NUR31 başlıklı Ayet içerisinde Arapça ''BAŞ'' anlamına gelen ''RES'' kelimesi bile YOK!

Daha önce değindiğimiz gibi din adına uydurulanları incelersek, toplumun belli bir dönemindeki bakış açısının ve geleneklerinin dinselleştirilmesinin bunlarda önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bu gelenekleri dinden ayırmanın yolu Kuran’dan anlaşılan kapanmanın din olduğunu; Kuran’dan çıkmayan kapanma şekillerinin, izahların din adına uydurma, geleneklerin dine sokulması olduğunu bilmektir. 

Şunu bir daha belirtelim ki geleneklerin bir kıyafet oluşturmasının bir mahsuru yoktur. Yanlış olan, tarihin belli bir anının ihtiyaçlarından doğan ve o toplumu ilgilendiren kıyafetlerin, evrensel olan ve binlerce yıllık zaman dilimine inmiş olan dine maledilmesidir. Örneğin, sarığı belli bir dönemde erkeklerin kıyafetini tamamlayan bir aksesuar, sıcaktan koruyan bir başlık olarak erkeklerin tümüne yakınının giymesi yanlış değildir. Yanlış olan, sarığın dinen kutsal bir giyecek olarak giyilmesi, başkalarına dîni kıyafet diye empoze edilmesi ve Kuran’da hiç bahsedilmeyen bir uygulamanın sevap diye dine sokulmasıdır. Görüldüğü gibi sorun belli bir toplumun geleneği sonucu sarığın takılması değil, o geleneğin din olarak takdimidir. 


Bu temel mantığı iyice kavramamız çarşaf, peçe, başörtüsünün nasıl dinselleştirildiğini anlamamızda ve bu kıyafet şekillerini gereği gibi değerlendirmemizde faydalı olacaktır. İlk önce yapmamız gerekeni yapalım ve Kuran’da kapanmayla ilgili geçen tüm ayetleri inceleyip Kuran’ın yani dinin istediği ölçüyü bulalım. Ey ademoğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik.

7- Araf Suresi 26

Araf 26’dan ve Araf 22’den avret yerlerini örtmenin ilk insandan beri hem erkek, hem kadın için örtünmenin minimumu olduğunu anlarız. Kadınlara özel giyinme ile ilgili ise Kuran’da 3 ayet vardır. Bu 3 ayeti incelemek kadının kıyafetinin nasıl olması gerektiğini, İslam’ın neyi söyleyip, neyi söylemediğini anlamamızı sağlar.

Klasik bir Türban’lı!..
Şimdi bunun sadece saçı gözükmüyor. Bütün vücut hatları ortada ve saçı kapatmak sadece SİYASİ

Bu videoyu izleyin!.. Kuran'da TÜRBAN yok!..
Dön, dön duası. Buradan okuyun!

KURAN’DA BAŞI KAPAMAK GEÇMİYOR

Mümin kadınlara da söyle: Bakışları ölçülü olsun ve cinsel organlarını korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünenler hariç açmasınlar. Örtülerini yaka açıklarına koysunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler: Kocaları, yahut babaları, yahut kocalarının babaları, yahut oğulları, yahut kocalarının oğulları, yahut kardeşleri, yahut kardeşlerinin oğulları, yahut kendi kadınları, yahut ellerinin altında bulunanlar, yahut kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar, yahut kadınların mahrem yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hepiniz topluca Allah’a tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz.


24- Nur Suresi 31

Kadını kendi zihniyetine göre yaşatmak isteyen zihniyetin çarpıttığı ayetlerin başında bu ayet gelir. Bu ayetteki “hımar” kelimesi geniş manalı bir kelime olup örtü manasına gelir. Eski Arap yazılarına bakılırsa hımarın yere konulan, masaya örtülen veya herhangi bir örtüyü tarif edebileceğini görürüz. Hımar, başı örterse başörtüsü olur, masaya konursa masa örtüsü olur. Allah eğer “hımar” kelimesi ile başın örtülmesini isteseydi “hımarürres” gibi bir vurgulama ile başörtüsü diyebilirdi: Böylece “res” kelimesi ile baş bölgesi vurgulanır ve örtü kelimesi olan “hımar” ile beraber başörtüsü net bir şekilde anlaşılırdı. Nitekim abdest alınmasıyla ilgili ayette başın sıvazlanması söyenirken, baş kelimesi Arapça karşılığı ‘res’ ile vurgulanır.

Üstelik ayette kapatılacak yerin yaka açığı olduğu geçer. Yani hımarın başı kapatması değil, ayette açıkça yaka dekoltesini örtmesi istenir. (Yaka açığı manasına gelen ‘cuub’ kelimesi hem bu ayette kapanılacak bölgeyi belirtmek için, hem Hz. Musa’nın yaka açığına elini soktuğunu belirten ayetlerde geçer.) “Hımar” kelimesi sırf başörtüsü manasına gelse bile bu ayetten başı örtmek değil, yine yaka dekoltesini kapatmak anlaşılacaktı. Üstelik başörtüsünü Kuran’a maletmek isteyen zihniyet, açık bir saptırma yaparak “felyedribne” fiilini “salsınlar” diye tercüme etmeye kalkmıştır. Böylece ayeti okuyan “başörtüsünü yaka açıklarına salsınlar” şeklinde okuyacaktır. Oysa hiçbir şekilde “darabe” kökünden türeyen “felyedribne” fiili “salsınlar” manasına gelmez. Bu fiille örtünün yaka açığına konulması yani kapatılması anlatılır. Kuran’da salsınlar, indirsinler manasında “felyüdnine” kelimesi kullanılır. Allah böyle bir ifade kullanmak isteseydi “felyedribne” fiili yerine “felyüdnine” fiilini kullanabilirdi.


Türban'ı kimler ne amaçla takar. MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

Türban ve AKP… from Cem Akkılıç on Vimeo.


Bu örnek bize gelenekçi zihniyetin, kendi fikirlerini doğru çıkartmak uğruna gereğinde Kuran’daki kelimelerin manasını kaydırmaktan çekinmediğini göstermektedir.

Ayette diğer dikkat etmemiz gereken nokta “süsler” kelimesi ile neyin kastedildiğidir. Bizim kanaatimize göre “süsler” kelimesi ile özellikle “göğüsler” kastedilmektedir. Çünkü ayetteki tüm noktalarla mantıklı bir şekilde göğüs bölgesinin uyum sağladığı kanaatindeyiz. Birincisi, ayette yaka açıklarının kapatılması geçiyor, yaka açıklarından ise göğüsler gözükür. İkincisi, ayette gizlenen süslerin belli edilmesi için ayakların yere vurulmaması geçiyor. Ayaklar yere vurulduğunda vücutta belli olacak yer özellikle göğüslerdir. (sütyenin o dönemde icad edilmediğini düşünürsek bu daha da iyi anlaşılır.) Üçüncüsü, ayetten kendiliğinden görünenler hariç süslerin kapanması söylenmektedir. Ne kadar kapatılmaya çalışılırsa çalışılsın özellikle iri göğüsler, çeşitli fiziksel hareketlerde, hatta rüzgarın esmesiyle elbise yapışınca bile kendini belli edebilir. Ayetten bunun doğal olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, ayette süslerin kimlerin yanında açılabileceği söylenir. Kuran’daki diğer ayetlerden kadınların bir kısmının iki yıl gibi uzun bir süre çocuklarını emzirdiğini görüyoruz. Kadının, babası gibi yakınlarının yanında, çocuğu acıktığında ve ağladığında onu emzirmesi gerekebilir. 


 
19 Mayıs törenleri bu şekilde kutlansın from Cem Akkılıç on Vimeo.Ayetteki bu açıklamanın özellikle bu konuda kadınlara büyük kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz. Tüm bu izahlara göğüs gibi uyan başka bir bölge bulunmadığı için süslerle özellikle göğüslerin kastedildiği sonucuna varabiliriz. Süsler kelimesinden ziynet, takı gibi maddelerin anlaşılamayacağı ayetin bütünsel olarak ele alınmasıyla açığa çıkar. Çünkü ayette kadınların süslerini kendi kadınları yanında açabileceği geçiyor. Takı gibi maddeler tahrik unsurundan daha çok hava atma unsuru olabilir. Eğer bu hava atma olayı engellenilmeye çalışılsaydı, buna ilk karşı cins erkekler yerine, aynı cinsten olan kadınlar dahil edilirdi. Ayrıca ayakları yere vurunca hangi ziynet, takı eşyası belli olur? Kendiliğinden gözüken ziynet, takı ne olabilir? Araf suresi 31’de ziynet eşyalarının mescid yanında giyilebileceğinin söylenmesi, takıların cami yanı gibi en kalabalık yerlerde de teşhir edilebildiğini, yani saklanmasına gerek olmadığını gösterir. Görüldüğü gibi mantıksal bir elemeyle gidildiğinde ayetin özellikle göğüs bölgesinin kapanmasını vurguladığı anlaşılır. 
KURAN’DA TESETTÜR KELİMESİ YOK

Günümüzde kadının kapanması için kullanılan “tesettür” ifadesi de Kuran’da geçmez. İslam adına etrafında bu kadar büyük fırtınalar koparılan bir kavramın, yani “tesettür” ifadesinin İslam’ın temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’de bulunmaması önemlidir. Demek ki “tesettür” kelimesi dîni bir kavram olarak sonradan oluşturulmuştur. 

“Ayette geçen “humur” ve onun tekili olan “hımar” kelimesi kadınların başlarına örttükleri beze verilen özel isim değildir. Herhangi bir örtüdür. Bir şeyi örten şeye “hımar” yani o şeyin örtüsü denir.” Arapça sözlükler El- Mucem ul Vasıf, El Müncid, Lisan-ı Arap, Tacul Arus’dan “hımar”ın temel manasının “örtmek” olduğunu göstermektedir. Anlaşılıyor ki mezheplerin yorumundan sonra “hımar” kelimesi ile sırf başörtüsünün anlaşılmaya çalışılması, bu sözlüklerde bu kelimenin bir manasının “başörtüsü” olmasını sağlamıştır. Fakat kelimenin temel manası mezheplerin kelimeleri tahrif etmesine rağmen bu sözlüklerden bile bellidir. Daha evvel açıkladığımız gibi ayette kapatılacak yerin yaka açığı olduğu söylenir, baştan bahsedilmez. “Arapça’da kadınların başlarına örttükleri şeyin özel adı “hımar” değil “mikna” ve “nasıyf”tır. Hangi Arapça sözlüğe bakılırsa bakılsın “mikna (çoğulu mekani)” ve “nasıyfın” hanımların başlarını örttükleri kumaşın adı olduğu yazılıdır.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURAN’DA ÜNİFORMA YOK

Kadınların kapanması konusunun daha da iyi anlaşılması için ikinci olarak Ahzab suresinin 59. ayetini de inceleyelim:

Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle cilbablarını(elbiselerini) üzerlerine giysinler. Bilinip incitilmemeleri için bu daha uygundur.

33-Ahzab Suresi 59
Bu ayetin anlaşılmasında kilit kelime “cilbab”dır. “Cilbab” Arapça’da gömlek, elbise gibi üste giyilen giysileri ifade eden bir kelimedir. Fakat hiçbir şekilde cilbab; belli bir yerden belli bir yere kadar örten giysi manasına gelmez. Gelenekçi İslamcıların kimisi kadının yüzü de dahil vücudunun tümünün örtülmesinin farz olduğunu, kimisi iki gözü, kimisi tek gözü dışındaki her yerini örtmesinin farz olduğunu, en ılımlıları ise yüz, eller ve ayaklar dışında her yerini örtmesinin farz olduğunu savunurlar. Oysa kadınların kapanmasıyla ilgili dinin tek kaynağı olan Kuran’da açıklananlar bu iki ayetle sınırlıdır. Yani kadınların başını örtmesi, peçe giymesi ve diğer anlatılan sınırlar Kuran’ın değil geleneklerin ve şahsi görüşlerin dine sokulmasının sonucudur. Eğer Allah böyle katı sınırlar çizmek isteseydi, bir ayette “Cilbabla; yüzünüz ve elleriniz dışında her yerinizi örtün” şeklinde bir sınırla kapanmanın sınırlarını çizebilirdi. Örneğin abdest ile ilgili ayette Allah, yıkanacak yerleri tek tek saymış ve “Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın” gibi ifadelerle kesin sınırları koymuştur. Eğer Allah kapanmada da kesin sınırlar koymak isteseydi, bunu en azından bir cümleyle belirtebilirdi. Geçmiş kavimlerin başına gelenleri bile detaylarıyla anlatan Kuran, her şeyi açıkladığını kendisi söyleyen Kuran, eğer kapanmada sınırları belirlenmiş bir ölçü olacaksa ve bu bir tek cümleyle bile açıklanabilecekse, niye bu cümleyi içermesin? Bu açıklamanın olmaması, haşa Allah’ın unutmuş olmasından değil, bilakis bu tarzda kesin bir sınır koymak istememesindendir. Yukarıdaki 33-Ahzab suresi 59. ayeti ele alırsak, ayette kesin hatları olmayan esnek bir ölçünün olduğunu görürüz. Ayetten, üzere alınan elbiseyle kadının bilineceğini, böylece incitilmeyeceğini anlarız. Kadın namuslu bilinirse, bilinmemeden dolayı bir incitilmeye uğramaz. Bazı insanlar namussuz, fahişe sandıkları kadınlara takılıp onları incitebilir. Ayet kadının üzerine elbise alıp bunu önlemesini sağlıyor. 
TÜRBANLI KIZLARIN %99'u  etek giyiyor mu? EVET
Kafa KILI günahsa bacak ETİ sevap mı? EVET
Peygamber’in döneminde kadınların bir kısmının çırılçıplağa yakın, göğüsleri açıkta dolaştığı, hatta İslam’ın hakimiyetinden önce putperestlerin Kabe’de haccı çıplak yaptığı söylenir. (Kurtubi, el Cami-il Ahkamil Kuran 7/189) 33-Ahzab suresi 33. ayetten de İslam’dan önceki cahiliye döneminde kadınların süslerini açığa vurduğunu anlayabiliriz. Kendi dönemindeki ölçüyü ve fahişe kadınların açıklığının derecesini bilen kadınlar, elbiselerini ona göre ayarlayıp bu tacizden kurtulurlar. Günümüzde de eğer böyle bir durum olursa; kadınlar, kendi yörelerini, geleneklerini, şartlarını gözönünde bulundurup, kendilerini fahişe tipli kadınlardan ayırıp tacizden kurtulurlar. Burada şuna dikkat edelim; kadınlar elbise giyip tanınmamaktan dolayı oluşan tacizden korunur. Toplumda kadın nasıl giyinirse giyinsin taciz edecek adamlar da olabilir. Ayet namuslu bilinmemeden dolayı oluşan tacizi önlüyor ve bunu önlerken “daha uygundur” tarzında yumuşak ifadeler kullanıyor. Yoksa bazı erkeklerin beğendiği bir kadını terbiyesizce taciz etmesi bu ayetin konusu değildir. Ayetin esnek ve şartlara göre ayarlanacak ifadesinden anlaşılmaktadır ki kadın cilbabını (elbisesini) öyle giyecektir ki; çıplaklığıyla fahişe mesajı verenlerden ayrılacak, tanınacak ve böylece tacizden korunup, daha uygun bir hareket tarzında bulunacaktır. Kıyafet nasıl olmalıdır sorusu görüldüğü gibi ayetin içinde gizlidir; kıyafet ayetin amacına uygun olmalıdır. Eğer ki amaç yerine sınırlar önemli olsaydı ve bunda katılık gerekseydi, Allah ayeti ona göre indirirdi. Kapanmayı temel olarak bu iki ayet tarif etmektedir. Kapanmayı tarif etmemesine rağmen, kadınların giyimine değinen son ayetse 24-Nur suresi 60. ayettir:

Nikah arzuları kalmamış, hayızdan kesilen kadınların süslerini göstermeye çalışmadan siyablarını (giysilerini) çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Sakınmak için iffetli davranmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah İşitendir, Bilendir.

24-Nur suresi 60

Bu ayette geçen “siyab” kelimesi de hiçbir şekilde belli bir yerden belli bir yere kadar olan bölgeyi kapatan bir elbise manasına gelmez. Bu ayetten, belli bir yaşa gelmiş kadınların, kıyafetlerine daha az dikkat edebileceğini anlıyoruz. 

Amaç tamamen SİYASİ. İslam dinine büyük hakarettir TÜRBAN!..SICAKTA BAŞIN ÖRTÜLMESİ KÜLTÜRELDİR

Görüldüğü gibi Kuran’ın tarif ettiği kapanmada, İslam adına bugün uygulanan kapanma şekillerinin, peçelerin, çarşafların, başörtülerinin tarifi yoktur. Yani bunların temeli dinimiz değil, örflerin, geleneklerin dinselleştirilmesidir. Peygamberimiz’in döneminde erkek, kadın birçok kişinin gelenek olarak başını örttüğü söylenir. Kıyafetlerin giyilişindeki temel sebeplerden birinin sıcaktan korunma olduğunu 16 Nahl suresi 81. ayette söylemektedir. Sıcak yörelerde başı örtmek, böylece güneşin etkilerinden, güneş çarpmalarından korunmak birçok sıcak iklimli bölgenin kültüründe vardır. Fakat ne yazık ki dinimizde kadının başının kapanması geleneği farzlaştırılmış, erkeğin başına sarık takması da sarıklı namaz kılanın 70 kat daha fazla sevap alacağı izahlarıyla dîni bir kıyafete dönüştürülmüştür. Oysa ne erkeğin sarığının, ne kadının başını örtmesinin Kuran’da geçmemesi, bunların dinsel bir nitelikleri olmadığının delilidir. Allah isteseydi “Erkekler sarıkla namaz kılsın” veya “Kadınlar saçlarının tek teli gözükmeyecek şekilde başörtüsü taksın” izahlarıyla konuya açıklık getirirdi. 


Günümüzde başörtüsü için yapılan şamatayı ve eylemleri görenler Kuran’da geçmeyen bu hükmün İslam’ın en temel hükümlerinden biri olduğunu, Kuran’da ısrarla üzerinde durulduğunu sanmaktadırlar. Geleneğin savunulması, radikal hareketlerin karşı radikalizmi artırması, başörtüsünü birçok kere gündemin birinci maddesi yapmıştır. Başörtüsünü ısrarla savunup eylemler yapanlara, her eylemin, zıtlaşmanın sonunda, uğrunda bu kadar zahmete katlandıkları şeyin, din değil de gelenek olduğunu anlatmak daha da zorlaşmaktadır. Yapılan her eylem akıllı düşünmeyi, objektifliği kenara bıraktırıp, akılcılık, Kuran’ı samimi değerlendirme yerine örfe sahip çıkmayı, inadı ön plana aldırmaktadır. Başörtüsü yüzünden okulundan ayrılan bir kıza, “Başörtüsü diye, pardesülü kapanma diye bir şey dinde yok, sen din adına Arap örf ve adetlerine, Emevi ve Abbasi döneminin uydurmalarına sahip çıkıyorsun” deyince o kız sizi ne kadar objektif değerlendirebilir? Bu yüzden hepimiz dinci yobazlık kadar, kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayan; başörtüsü, kıyafet yasağı gibi gereksiz uygulamalarla insanları radikal çizgilere iten yasaklamacı kafalarla da mücadele etmek zorundayız. Çünkü bu kafalar ancak dinci yobazlığın ve radikalizmin artmasına sebep olurlar. 

 
Kilot gözükebilir. Yeter ki KAFA KILI gözükmesin.

Takunya Libidocusu

KADINLARI POŞETE SOKMA

Kuran’da gerekli malzemeyi bulamayan gelenekçilik , uydurma hadislerle, uydurma yorumlarla, mezhep izahlarıyla kadınları poşete sokulmuş şekilde kapatacak malzemeyi türetmiştir. Kuran’da 33-Ahzab suresi 52. ayette Peygamber’in, bu ayetin inişinden itibaren güzelliği hoşuna giden bir kadın dahi olsa, artık evlenmesinin helal olmadığı söylenir. Demek ki Peygamber’in döneminde kadınların kıyafetleri kimin ne kadar güzel olduğunu bilmeyi engellemiyordu. Oysa mezheplerin izahlarındaki çarşaftan, peçeden, başörtüsünden hangi hanımın ne kadar güzel olduğu nasıl anlaşılabilir? Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Kuran’ın gözardı edildiğini görüyoruz.

Her zaman olduğu gibi uydurma hadislerle dolu kitaplardan ise, işe gelen hadis alınmış, işe gelmeyen hadis görmezlikten gelinmiştir. Oysa hadis külliyatında Peygamber döneminde kadın ve erkeklerin aynı kaptan abdest aldıkları da geçer. (Bakın Buhari, vudu 43 Ebu Davud, taharet 39- İbni Mace, taharet 36-Nesai, taharet 56) Abdeste konu olan yerler, ayak, dirseklere kadar eller, yüz ve baş olduğuna göre bu hadisten kadınların erkeklerle karışık ve başı açık oldukları anlaşılır. Oysa gelenekçi İslamcılık bu hadisi yorumlayarak atar ve kendi kafasına uygun diğer malzemelere sarılır. Peki madem kadının sizin söylediğiniz şekilde kapanmasının açık bir hüküm olduğunu söylüyorsunuz, niye ayrı ayrı kapanma şekillerini savunuyorsunuz? Neden kiminiz peçe farzdır, kiminiz ise değildir diyor? Neden kiminiz kadınların elleri gözükemez deyip yaz-kış kadınlara eldiven giydiriyor da, kiminiz kadınların elleri gözükebilir diyor? Neden kiminiz çarşaf dışında hiçbir şeyle kapanılamaz diyor da, kiminiz pardesü ile de olabilir diyor? Hiç şüphesiz kesin sınırlı bir hüküm olsa, böyle ayrı ölçüler çıkmazdı. Tüm bu ayrı ölçüler, hükümler kapanma konusunda geleneklerin, örfün, Emevi, Abbasi döneminin kadına bakış açısının dinselleşmesinin neticeleridir. Her bir ayrı kapanma modeli de “Allah’ın isteği tam budur.” diye savunulup sanki Allah’ın aynı konuda beş-on tane ayrı görüşü varmış gibi bir komedi ortaya konulmuştur. Allah’ın kadınların giyinmesi konusundaki hükmü yukarıdaki 3 ayette bellidir ve bunlardan anlaşılan neyse kadının giyim tarzı öyle olmalıdır. Verilen esneklik de, tam bir sınırın olmaması da muhakkak hikmetlidir. Çünkü Kuran’ı indiren, hikmetli olan Allah’tır ve Allah bu dini yüzlerce yıllık zaman dilimine, apayrı kültürlere, apayrı adetlere, apayrı iklimlere indirmiştir. Ayetlerdeki esneklikler dinimizin her şart ve zaman dilimine uyumunu sağlayan Allah’ın rahmet ve hikmetleridirler. Emeviler’in, Abbasiler’in kendi görüşlerini dondurup, Allah’ın görüşünü kendi bakış açılarına hapsetmeye çalışmalarından dinimizi kurtarmak hepimizin Allah’a karşı borcudur.

TEK GÖZ İZAHI

Buraya kadar Kuran’ın kapanma ile ilgili ayetlerini gördük. Şimdi de gelenekçilerin vardığı uçuk sonuçları görelim: Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kadının istisnasız tüm vücudu her zaman kapanması gereken bölgedir (yüz ve eller de dahil). Hanefi ve Maliki mezheplerinde ise bir tek eller ve yüz, o da fitne olmayan koşullarda açık olabilir.(Sabuni Tefsirul Ayatil Ahkam 2/154,155) Es Suddi: “Kadın gözlerinden birini ve yüzünün açık kalan göz kısmındaki tarafını kapatır. Sadece bir göz açıkta kalır.” Ebu Hayyan: “Endülüs’te adet böyle idi. Kadının bir gözünden başka hiçbir yeri görünmezdi.”( Ebu Hayyan, El Bahrul Muhit) Şafii imamları kadının kesilmiş olan tırnaklarına dahi bakmayı yasaklamışlardır.(İbni Hacer el Heytemi, İslam’da Helal ve Haramlar 2Ğ13) İslam’ın kadına farz kıldığı örtünme kadının yüzünü de içine almaktadır.(Fıkhus siyre sf:240) Kadının, yabancı erkeğin göğsüne, sırtına, bacağına lezzet korkusu olmasa bile bakması caiz değildir. Yüz ise fitne açısından ayaktan, saçtan ve bacaklardan daha ileridedir. Bu kısımlara bakmak ittifakla haram olduğuna göre, yüze bakmak da evveliyetle haram olması gereken bir fiildir. (Sabuni, Revai 2/156) 
* * *
Cem Akkılıç Cemology Onuncu köy sitesini ziyaret etmek için;
http://cemologyonuncukoy.blogspot.com/


* * *


Türbanlı kızlar


Gelenekçilikte
varılan uçuk sonuçlar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Yukarıda gördüğümüz gibi bırakın kadının komple kapanması gerektiği, kadının kesilen tırnağının bile görülemeyeceği iddialar arasındadır. Tüm bu izahları yapan gelenekçilerin sanki dinin tek kaynağının Kuran olduğunu kabul ediyorlarmış gibi “hımar” kelimesini ve ayetleri çekiştirip, Kuran’ı kendi kafalarındaki modele örnek gösterme çabaları şaşılacak bir tutumdur. Asıl sorun kadının kalktığı yere oturulamayacağını, hiçbir yönetici vasfı olmadığını, erkeğin kölesi gibi olması gerektiğini, kadınların çoğunun cehennemlik olduğunu zanneden zihniyette olmaktır. Başörtüsü ve diğer kapanma çeşitleri kitabın 21. bölümünde gördüğümüz zihniyetin sonucudur. Fakat günümüzde başörtüsünün özel bir yer kazanması mevcut gösteri ve eylemlerin neticesidir. Yoksa başörtüsünün kadının kalktığı yere oturulamayacağı izahından bir farkı yoktur. Başörtüsünün bu kadar tartışılması çağımıza mahsustur. Çünkü uydurmaların ortaya atıldığı ilk dönemlerde tartışma konusu “Kadının hangi bölgelerinin dışındaki yerler gözükebilir?” şeklindeydi. Tartışma “Tek göz mü, çift göz mü, tamamen peçe ile mi?” şeklindeydi. Bu dönemde kadınları tamamen kapatanların çoğu başörtüsü değil, çarşaf gibi tepeden tırnağa örtüleri kullanıyorlardı. Görüldüğü gibi başörtüsünü “hımar” kelimesiyle açıklamaya kalkmak yeni bir gayrettir. Daha eski yıllarda “hımar”ı peçe şeklinde tanımlama gayretleri, bugünkü başörtüsü gayretlerinin önündeydi! Aslında Kuran bu izahların hiçbirine geçit verecek izahlar içermez. Yoksa Kuran kesilen tırnağınızı göstermeyin mi diyor? Kuran peçe ile yüzünüzü örtün mü diyor? Kuran’da saçınızın tek telini göstermeyin deniyor mu? Saçın kapanmasına dair bir açıklama var mı? 
Peki, başınızı örtün diye hiçbir ifade var mı? Madem ki Kuran’da tüm bu izahlar yok, samimi bir şekilde Kuran dışı kaynakları kullanıp bu uygulamaları çıkardığınızı itiraf edin. Kuran’ın kadınların giyimiyle alakalı 3 ayeti de, diğer izahlar da ortadadır. Hiç olmazsa kendi fikriniz içinde samimi olun, Kuran’ı çekiştirmeyin. Ayrıca şunu da belirtelim ki; Kuran’da namaz kıyafeti diye ayrı bir kıyafet yoktur. Başörtüsü, peçe, çarşaf diye dinimizde bir şey olmadığına göre, elbette ki namazda da bunları giymenin bir mecburiyeti yoktur.

FUTBOL OYNAYAN ERKEKLER SEYREDİLEBİLİR Mİ?

Gelenekçiler kadınların kapanması ile ilgili bu izahları yaparken, erkekler için de Kuran’da olmayan birçok zorluk getirmişlerdir. Erkeğin diz ile göbek arasını örtmesinin farz olduğu kimi mezheplerin uydurmasıdır. Gerçi Peygamber’in baldırının gözüktüğüne dair de hadis vardır ama, bazı mezhep imamları öbür hadisi beğenip erkeğin baldırı ile dizinin arası gözükemez demişlerdir. Üstelik erkeklerin birbirinin diz ile göbek arasına bakmasının da haram olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu izaha göre futbol, basketbol gibi erkeklerin şortla oynadığı oyunları da seyretmek haram olur. Türkiye’de yaygın olan Hanefi mezhebinin koyu savunucusu televizyonlar, kendi mezheplerine göre haram olmasına rağmen; futbol, basketbol gibi sporların maçlarını hiç çekinmeden göstermektedirler. Bu da bizce bu grupların kendi inançlarında ne kadar samimi olduklarının bir göstergesidir! Erkeklerin sarı ve kırmızı giyemeyeceği de yine mezheplerin İslam’ının uydurmalarından birisidir. (Bakın Müslim libas 27 ve Mişkat 2/1247) Erkeklerin parlak olanlarının peçe giymesi gerektiği izahı da gelenekçi eserlerdeki bir izahtır. Sakal konusunda yapılan izahlar ise tam bir felakettir. Diyebiliriz ki kadında nasıl başörtüsü uydurma bir dîni sembole dönüştürülmüşse, erkekte bu sembolün bir karşılığı varsa o da sakaldır.

Sakal bırakmak sünnet, başörtüsü farzdır izahları yapılabilir, ama sakalı bırakmaya sünnet diyenler garip bir mantıkla kesmeye haram demişlerdir. Türkiye’ye hakim olan en büyük mezhep Hanefiliğe ve diğer mezhepler Maliki’ye, Hanbeli’ye göre sakalı kesmek haram görülmüştür. (Halil Günenç, İslam’da Kılık Kıyafet ve Örtünme sf:177) Tabi ki diğer uydurmalar gibi erkeklerin sakal bırakması gerektiğine dair bir izah Kuran’da yer almaz. Fakat mezheplerin İslam’ını savunanlar: “Allah sakal çıkarıyor, sen kesiyorsun. Sonra Allah yine sakal çıkarıyor, sen Allah’la savaşıp bir daha kesiyorsun...” gibi enteresan açıklamalarla sakalı kesmenin, Allah’la savaşmak anlamına geldiğini halka anlatmaktadırlar. Allah’a şükür ki Allah kitabı Kuran’da her türlü detayı verdi ve böyle saçma uygulamaları savunan fıkıh ve hadis kitaplarına bizi muhtaç etmedi. Ne mutlu Kuran’ın yeterliliğini anlayanlara. Ne mutlu Kuran’a güvenenlere. 

Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?

29-Ankebut Suresi 51 

* * *

Daha fazla bilgi için Takunya Libidocusu sitemizi ziyaret ediniz. Cem Akkılıç


.


89 yorum:

 1. Arkadaş bu nasıl bir sitedir! Hayretler içerisindeyim. Yahu siz ölmeyecek misiniz? Başka kaynaklardan araştırdınız mı? Ben tefsir ve hadis ilimlerini tahsis etmiş bir Müslümanım. Verdiğiniz kaynakların çoğu yanlış veya eksik. Doğru olanların ise sahihliği su götürür. Şiilerin uydurduğu bir kısım hadisleri kaynak olarak koymakla insanları kandırmak güzel fikir tebrik ediyorum. Ayrıca hangi sözlüklere bakıyorsunuz onu da anlamış değilim. Açın diyaneti elmalılıyı orada bir sürü insan bir sürü arapça islam tarihi tefsir ilmi üzerine ihtisas yapmış bir sürü insan beraberce tefsir ediyorlar bu ayetleri hepsi mi aynı hatayı yapıyor yani. Açın araştırın okuyun. Bu kadar cahillik olmaz ki ya! Kendi adıma utandım. Böyle insanların gerçekten olup da benim onlara yardım edemeğimden.. İslamda Fıkıh ilminde Kuran'dan sonra Hadis ve sünnetler daha sonra kıyas gelir Hadislerde Peygamberin hanımlarının nasıl kapandığını araştırın. Esas dikkat çekmemek ve vücut hatlarının belli olmamasıdır. Gösterdiğiniz resimlerin bazıları islamla bağdaşmıyor evet! haklısınız lakin bazıları normal bir şekilde kapanmış vücut hatları da belli olmayan insanlar. Hepsini geçtim siz bu insanların resimlerini eğer bir tanesini bile izin almadan buraya koyduysanız vay halinize. Kul hakkı Allah'ın affetmediği şirkle beraber bir diğer günahtır. Allah'ın ayetlerini çarpıtarak siz ikisini de yapmaktasınız malesef. Bir büyüğünüz olarak tavsiyem tövbe edip bu lanet siteyi kaptmanızdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. YUSUF, ULAN ALLAHSIZ EETRAFINA BİR BAK SÖYLEDİĞİN ŞEYLERİN HANGİSİNE TÜRBANLILAR UYUYOR. O ZAMAN YA SEN YALAN SÖYLÜYORSUN YA DA TÜRBANI SAVUNANLAR.

   Sil
  2. Tovbe de insangibi konus gerizekali yusuf ismine hitap ediyon. Herkezin bi gorusu vardir tartisir once bi konustugumuza dikkat etmek lazim adam aciklamis dogru veya yanlis ogren gel sende dogeu de sen de yanlis de

   Sil
  3. Dünyanın var oluşundan bu güne kadar geçen zamanı biliyorsunuz. Yada evren kainat.Büyük patlama.Canlılar oluşmaya başlamışlar.Denizlerde sularda..Sonra hayvanların en ilerisi yada düşünüp karar vereni. Peki insalık tarihini biliyorsunuz. Yazılı tarihte ne kadar eskiye gidebiliyoruz.Belkide onbeş bin sene hadi yirmibin olsun. otuz kırk yıl önce beş bin sene diyorlardı.insan düşünmeye başlayalı kimi 20 milyon kimi 50 milyon diyor. büyük patlama on milyar yıl önce oldu diyorlar.bu kadar uzun bir zamanın ardından düşünmeye başlamamız sadece 50 milyon yıl olsa bile bu geçen zamana göre çok kısa bir zaman adete bir saniye bir anlık durum. göklere taşlara tapınma ağaçlara hayvanlara tapınma başladı sadece en fazla onbeş yirmi bin sene önce. insalık şu yaşadığımız saliselerde ise yaklaşık kırk üç adet din yarattı. önümüzdeki saniyelerde saliselerde ne düşünecez acaba.

   Sil
  4. Bu fetva çok tartışılacak!

   Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü: Kara çarşafın İslamla ilgisi yok!

   Sünni İslam'ın en önemli enstitüsü olan Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü Şeyh Muhammed Said Tantavi, kadının yüzünü ve vücudunun tamamını baştan aşağı örten kara çarşafın İslami inançla bir ilgisi olmadığından yasaklanması için fetva çıkaracaklarını belirtti.

   Tantavi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kız okulunu ziyareti sırasında çarşafla ilgili bir soruyla karşılaşınca, bir kız öğrenciden giydiği çarşafı çıkarmasını istedi. Ancak genç kız da çarşafının dini bir zorunluluk ve inancı olduğunu, çıkaramayacağını söyledi. Bunun üzerine şeyh Tantavi de, çarşafın sadece bir gelenek olduğunu ve Kuran'ı Kerim'le bir alakası olmadığını ifade etti. El Ezher, daha önce de kadınların vücut çizgilerinin belli olmayacağı şartıyla bol pantolon giyebilecekleri fetvasını vermişti.

   AP ajansına konuşan el ezher üniversitesi güvenlik görevlileri de kendilerine sözlü olarak bir emir geldiğini, bundan sonra üniversitenin herhangi bir binasına veya üniversitenin alanına, baştan kara çarşaflı genç kızların bundan böyle alınmayacağının söylendiğini belirtti.

   Sadece Mısır'da değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman topluluklarında da olay yaratacak olan olay, Şeyh Tantavi'nin El Ezher Enstitüsü'nün ilk ve orta okullarına domuz gribi ile ilgili yaptığı bir okul gezisi sırasında yaşandı. Tantavi, bir sınıfta bir genç kıza, yüzünü açmasını söyledi. Kız da " Bu benim inancım gereğidir. Açmam" deyince, sinirlendiği her halinden belli olan Şeyh Tantavi, bağırarak kıza " Bu tarz örtünmenin yani Nikabın İslam'da yeri yok. Ben İslam dinini senden ve senin ailenden daha iyi biliyorum" dedi.

   EL EZHER HOCALARINDAN TANTAVİ'YE DESTEK

   Olayın arından AP ve REuters, Şeyh Tantavi'ye ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Ancak Tantavi'ye ulaşılamadı. Ama El Ezher Üniverstiesi Araştırma kurumlarından Şeyh Abdel Maotai Bayumi, AP'ye yaptığı açıklamada " Biz hep birlikte Nikabın, İslami olmadığını biliyoruz. Taliban kadınları çarşaf giymeye zorluyor. Ve bu iş giderek yayılıyor. Bunu yasaklamanın zamanı geldi" diye konuştu.

   Öğrencilere peçe yasağı

   El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

   Mısır'ın en yüksek dini otoritesi El Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid Tantavi, okullarda öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

   El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, El Ezher dersliklerinde ve yatakhanelerinde öğrencilerin peçe takmasıyla ilgili yasak kararını bugün ilan etti.

   AP ajansı, kararın, hükümetin Mısır'da aşırı muhafazakar İslami kesimin aleni uygulamalarına karşı başlattığı kampanyanın bir parçası olduğu yorumunu yaptı.

   Mısır'da kadınların büyük çoğunluğu başörtüsü takmasına rağmen, peçe takanlar da mevcut. Mısır'da, kullanımı daha çok Suudi Arabistan'da olan nikaba eğilimin arttığı belirtiliyor.

   Mısır'da muhalefet, peçenin İslami bir kural değil, gelenek olduğunu söyleyen Tantavi'nin kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

   Sil
  5. Bu fetva çok tartışılacak!

   Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü: Kara çarşafın İslamla ilgisi yok!

   Sünni İslam'ın en önemli enstitüsü olan Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü Şeyh Muhammed Said Tantavi, kadının yüzünü ve vücudunun tamamını baştan aşağı örten kara çarşafın İslami inançla bir ilgisi olmadığından yasaklanması için fetva çıkaracaklarını belirtti.

   Tantavi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kız okulunu ziyareti sırasında çarşafla ilgili bir soruyla karşılaşınca, bir kız öğrenciden giydiği çarşafı çıkarmasını istedi. Ancak genç kız da çarşafının dini bir zorunluluk ve inancı olduğunu, çıkaramayacağını söyledi. Bunun üzerine şeyh Tantavi de, çarşafın sadece bir gelenek olduğunu ve Kuran'ı Kerim'le bir alakası olmadığını ifade etti. El Ezher, daha önce de kadınların vücut çizgilerinin belli olmayacağı şartıyla bol pantolon giyebilecekleri fetvasını vermişti.

   AP ajansına konuşan el ezher üniversitesi güvenlik görevlileri de kendilerine sözlü olarak bir emir geldiğini, bundan sonra üniversitenin herhangi bir binasına veya üniversitenin alanına, baştan kara çarşaflı genç kızların bundan böyle alınmayacağının söylendiğini belirtti.

   Sadece Mısır'da değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman topluluklarında da olay yaratacak olan olay, Şeyh Tantavi'nin El Ezher Enstitüsü'nün ilk ve orta okullarına domuz gribi ile ilgili yaptığı bir okul gezisi sırasında yaşandı. Tantavi, bir sınıfta bir genç kıza, yüzünü açmasını söyledi. Kız da " Bu benim inancım gereğidir. Açmam" deyince, sinirlendiği her halinden belli olan Şeyh Tantavi, bağırarak kıza " Bu tarz örtünmenin yani Nikabın İslam'da yeri yok. Ben İslam dinini senden ve senin ailenden daha iyi biliyorum" dedi.

   EL EZHER HOCALARINDAN TANTAVİ'YE DESTEK

   Olayın arından AP ve REuters, Şeyh Tantavi'ye ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Ancak Tantavi'ye ulaşılamadı. Ama El Ezher Üniverstiesi Araştırma kurumlarından Şeyh Abdel Maotai Bayumi, AP'ye yaptığı açıklamada " Biz hep birlikte Nikabın, İslami olmadığını biliyoruz. Taliban kadınları çarşaf giymeye zorluyor. Ve bu iş giderek yayılıyor. Bunu yasaklamanın zamanı geldi" diye konuştu.

   Öğrencilere peçe yasağı

   El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

   Mısır'ın en yüksek dini otoritesi El Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid Tantavi, okullarda öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

   El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, El Ezher dersliklerinde ve yatakhanelerinde öğrencilerin peçe takmasıyla ilgili yasak kararını bugün ilan etti.

   AP ajansı, kararın, hükümetin Mısır'da aşırı muhafazakar İslami kesimin aleni uygulamalarına karşı başlattığı kampanyanın bir parçası olduğu yorumunu yaptı.

   Mısır'da kadınların büyük çoğunluğu başörtüsü takmasına rağmen, peçe takanlar da mevcut. Mısır'da, kullanımı daha çok Suudi Arabistan'da olan nikaba eğilimin arttığı belirtiliyor.

   Mısır'da muhalefet, peçenin İslami bir kural değil, gelenek olduğunu söyleyen Tantavi'nin kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

   Sil
  6. NEDEN KIZIP DURUYOSUNUZ KUR AN KİTABINIZ DEGİLMİ OKU KOMPLE Bİ AYETLE SORGULAMA BUNCA KAVİM NEDEN HELAK OLDU ÖGREN AYETİ YAZIYO İLLA BAŞ ÖRTÜSÜ DİYOSUNUZ ZEKAT DA YAZIYO NEDEN ZEKATI GÜNDEME GETİRMİYO DİNCİLER PARALARI GİDECEK O ZAMAN ALLAHIM MÜNAFIKLARIN ŞERRİNDEN KORU HEPİMİZİ

   Sil
 2. değerli arkadaşım...arkadaşlar... bazen siyasi bir görüşü eleştireceğiz diye veyahut bir kaç kişi yüzünden bütün toplumu eleştireceğiz diye bir bakmışsınız Allah'ın ayetlerini eleştirir onları çarpıtır olmuşsunuz.bu çok ince bir çizgi.dini ilim okumayıp arapça eğitimi almayıp belkide kur-an ı kerim e el bile sürmeyip eleştiri yapmak okumuş,ilim sahibi insanlara,aklı başında insanlara yakışmaz.bazı bilmeyen kardeşlerim kapanmanın sadece saçı örtmek olduğunu sanabilir fakat bunları yargılamak bize düşmez.bize uygun bir dille doğruyu söylemek düşer.lakin diğer yandan bir insan inansa da inanmasa da saygı göstermeyi bilmeli.senin dinin sana benim dinim bana.kimse kimseye başını ört diye diretemeyeceği gibi açması için de diretmemeli.bunu bile yapması büyük bir ayıp ve günahken çeşitli fotoğraflar yayınlayıp üstüne birde Allah'ın ayetlerini kullanarak bir kampanya başlatmak hiç doğru değil.bu yazıyı okuyan kapalı bir yada birkaç kız kardeşimin yazıyı okuduktan sonra başını açtığını farzedelim.peki kıyamet günü onların vebalini yüklenebilecek misin.tarihte ayetler hep saptırılmaya çalışılmıştır.nitekim incil ve tevrat ın son durumu ortada.böyle durumlarda en iyisini peygamber efendimiz bilmiştir.peki bakmak lazım hanımları ve kızları açık mıydı kapalı mıydı.onun için temkinli olmak lazım.böyle bir kampanyaya kimsenin ihtiyacı yok.son kez şunu söylemek istiyorum.başkalarını eleştirmek insanlık hali,hep daha kolay olmuştur.ama insan her zaman kendini eleştirmelidir.öncesi sonrası da yok.başkasını eleştirmek bize düşmez.her zaman kendimizi eleştirelim.umulur ki bu sayede doğru yolu buluruz.saygılarımla...

  YanıtlaSil
 3. Siz İslamcılar Atatürk'e ettiğiniz hakaretlerin yer aldığı binlerce siteyi kapatacak mısınız?

  Açıkca yazıyor işte ayette RES ''BAŞ'' kelimesi geçmiyor...

  Fetoşun beziyle kafalarınızı poşetleyeceğinize, hiç değilse KARA ÇARŞAF giyinde her tarafınız kapansın. Zira türban sadece KAFA KILINI kapatır...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fetullahtan önce kimse türban takmiyo muydu, türban diye birşey yok muydu insafsız.O resimdekilerin bizim dinimizdeki örtünmeyle yakından uzaktan alakası yok. .. Atatürk'e hakaret eden de biz değiliz. Evet biz onu sevmiyoruz. Ama saygı duyuyoruz. Sizse bize "islamcılar" gibi kelimelerle saygısızlık ediyorsunuz.... İSLAM ı sevmeyebilirsiniz. Saygı duyarız . Ateist bile olabilirsiniz. Yine saygı duyarız. Fakat sizde bize saygı gösterin.

   Sil
  2. Atatürkden niye nefret ediyorsun ? Babanın belli olmasını sağladığı için mi ? Amerikan kaşığıyla arap boku yiyen kılıksız seni.

   Sil
  3. Terbiyesiz iste sizin seviyeniz bu kadar ancak kufur edebilirsiniz allah akil fikir versin

   Sil
 4. Diyânet eski reislerinden Ömer Nasûhî Bilmen; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbî Efendi ve İzmirli İsmâil Hakkı (Rahimehullah) gibi son devrin en büyük müfessirleri cilbâb kelimesine önce "ÇARŞAF" sonra da "Ferace" manâsını vermişlerdir. Dolayısıyla burada örf de nazâr-ı itibara alınacak olursa, şehir kıyâfeti olarak, özellikle de Osmanlı kültürümüzde çarşaf öne çıkmaktadır. Nitekim Elmalılı merhûmun: "Bizler yetiştiğimiz zaman memleketlerimizde vâlidelerimizin tesettür tarzı çarşaftı. Bin üçyüz onda İstanbul'a geldiğim zaman, İstanbul hanımlarının bir peçe ilave edilmek ve elde açık bir şemsiye bulunmak şartı ile tesettür tarları da bu idi!" şeklindeki beyanları bu örfü bize anlatmakta yeterlidir. Ancak Âcem yurdunda ferace ve çarşaf kullanıldığı gibi, Anadolu'da atkı-şalvar, Erzurum yöresinde ihram ve Karadeniz bölgesinde peştamal-dolaylık isti'mal edilmiştir...

  YanıtlaSil
 5. a) Tepeden tırnağa tüm bedeni örtmesi,
  b) Hiçbir uvzun şeklini belli etmeyecek derecede bol olması ki; bu iki şart dikkatle düşünülecek olursa; günümüzde gelenek olarak bilinçsizce giyilen atkı-şalvar ve peştamal-dolaylığın bu şartlara hâiz olmadığı ortadadır. Hatta bazı yörelerin uyguladığı dize doğru çekilmiş çarşaflarda uygun değildir.

  Dolayısıyla isim takıntısından ziyâde, burada zikredilen şartların aranma zorunluluğu vardır. Ama şu demek değildir ki; "Örtün de, nasıl örtünürsen örtün!", zira burada "Örtünsünler!" buyurulmamış, bilâkis "Cilbâblarını üzerlerine çeksinler!" buyurularak, cilbâb namında bir isim belirtilmiştir. Demek ki; Allâh-u Te'âlâ'nın kadınlara emri, bu şartları barındıran çarşaflara bürünmeleridir.


  c) İçindeki şahsı süslü ve cazip göstermemesi,
  d) İçini gösterecek şekilde şeffaf olmaması,
  e) Yüz avret değilse de, zamanımızın fitnesi göz önünde bulundurularak çene altından değil de burun altından bağlanması,
  f) Allı-pullu ve gösterişli renk ve şekillere sahip olmayıp, erkeklerin nazarlarını bertaraf edecek bir özellikte olması ki; bu yüzden siyah renk kullanılmalıdır. Nitekim Ümmü Seleme (r.anha) Vâlidemiz'in:" 'Üzerlerine çarşaflarını çeksinler!' âyet-i kerîmesi inince Ensâr Hanımları dışarı çıkarken sanki başları üzerinde kargalar varmış gibi siyah kisvelere büründüler."
  (Abdürrezzak, el-Musannef: 2/123; Ebû Dâvûd, Libâs: 32, No: 4101,2/459; İbn Ebî Hâtîm, No: 17784,10/3154; İbni Kesîr: 6/471; Suyûtî, ed-Dürru'l-mensûr; 12/141; Âlûsî: 22/89) şeklindeki beyânı, bu hususta yeterli bir delildir.

  YanıtlaSil
 6. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğu takdirde; günümüz MÜSLÜMAN Kadınlarının giydikleri; abâye, manto, etek-bluz, pardösü, TÜRBAN .. gibi kıyâfetlerinİSLÂM'la uzaktan yakından alâkası olmadığı açıkça ortaya çıkar. Zirâ bu tür kıyafetler ve üzerlerine atılan süslü-püslü başörtüler, tepeden tırnağa tüm bedeni örtmemekte, örtse de şekli belli etmekte, şekli belli etmese de giyeni cazip göstererek dikkatleri üzerine çekmektedir. Halbûki İSLÂM'ın istediği tesettür şekli; giyenin genç mi yaşlı mı, güzel mi çirkin mi olduğunu belli etmeyecek bir örtünmedir. ATATÜRKÇÜ KARDEŞİM İNŞAALLAH GERÇEK ALLAH'A İNANIYORSAN VE KİTABA İNANIYORSAN LÜTFEN BU BİLGİLERİ YAYINLA ...VESSELAM ..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şu an kadınların taktığı BONELİ Rahibe Türbanı sadece Türkiye ve Malezya'da kullanılmaktadır. Bu iki ülke dışında hiç bir İslam ülkesinde kadınlar kafalarını SIKMABAŞ yapmıyorlar.

   Beni diğer İslam ülkeleri kafir mi?

   Sil
 7. neyin örtülüp neyin örtülmeyeceğini, teşhir ettiğiniz bayanların islami ölçülere ne kadar uygun olduğunu lütfen yetkili kurum olan diyanetten sorunuz ve gelen bilgiyi yayınlayınız.

  YanıtlaSil
 8. medeniyet anlayisiniz basin acik olup kapali olmasindan ibaretse cok yazik.yuvarlak genellemelerle onlar basi aciklari orospu olarak görüyor diye tribüne oynuyorsunuz buna da cok yazik hatta bazi cevaplarda dilbilgisi kurallarina uyup uymadigi ile alakali elestiri yapiyorsunuz cok daha yazik.

  YanıtlaSil
 9. böyle bi kadın daha seksi daha tahrik edici birazda yırtmaçlı olsa

  YanıtlaSil
 10. Mrb bende şaşkınlık içerisndeyim sizin amacınız ndir anlamadım islamda başortusu vardır lakın herşeyin adabı vardır o usluble giyilir bende kapalıyım bazı bayanları beğenmiyorum ! sunda size katılıyorum ki ya tam kapan yada açıl hiç kapanma daha iyi benim fikrim tşk..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. islamda başörtüsü yoktur.islamda, kadınları kapatmaya yönelik büyük bir çaba vardır.

   Sil
  2. ateistlerde kadınları açmaya yönelik büyük bir çaba vardır

   Sil
 11. Allah razi olsun kardesim,bu siteyi bir çok bu tarz giyinen arkadaslarima tavsiye ettim artik kara çarsaf,çok bol kiyafetler giyiyolar onlara hatalari çok guzel bir sekilde farkettirdiniz,Bu arada mahrem yerler insanin en ozel yeridir kadinin en cazibeli yerleri yani kafa kili dahildir;)

  YanıtlaSil
 12. Merhaba Cem Bey,
  Sitenizdeki yazıları ilgiyle ve merakla okuyorum.Biz Türk genci olarak araştırmacı olmalıyız diye düşünüyorum.paylaşmış olduğunuz bu sayfadaki yazıların bir çogu dogru olmakla bırlıkte eksık oldugunu bıldırmek ısterım.burada fotografı yayınlanan kadınların kapaı olduklarına ınanmıyorum yani islama uygun kapandıkalrına ınanmıyorum görunduklerı gıbıdırler.Ancak Allah (c.c) Kuranı KErimde bu sekılde kapanmayı emretmemiştir.Sizde burada kuranda kapanmak yoktu rdıyerek bır acıklama yapmıssınız fakat kuranı kerımde yer alan ayetlerı sözluk ıle acıklayamazsınız.Kuranı keimdeki ayetler lugat manasıyla değil istilah manasıyla acıklanır.Demem o ki Kuranı kerımde kapnanmanın adabı yer almaktadır siz burada carpıtarak yazmıssınız.Bu şekil yazarak sadece resımlerde gorunen kendılerını kapalı sayan bayanları desteklemıs olursunuz.ilim bilmeden acıklanamaz.

  YanıtlaSil
 13. Bakın arkadaşlar ne müslüman lık nede laik lik hic biri aynı kefede olacak bişey değildir...
  Müslümanlık bir dindir
  Laiklik ise devlet
  din inancıdr devletse yönetim şeklidir..
  ama dini bütün insanların içinden seçilen cahil insanları devlet adamları dini kullanarak pis ağına çekmiştir. ve sonunda din ve devlet işleri bir birine girmek le kalmayıp ülke bölünme aşamasına gelmiştir. peki bunu yapan bilmiyormu ????? ne yapmak istediğini anlamadınızmı işte bölünme yerine geldiğinde de ortaya misyonerlik girer ki buda doğu taraflarında başlamıştır hıristiyanlaşan gençler var siz akıllı ilimli kardeşlerim burda türbanı oyle giymiş atatürk karşıtı demekle vatan kurtarılmaz siz müslüman diye gecınen kardeslerım atatürk olmasaydı ülke daha iyi olurduya getirip kurtulmaya çalışmak la hacı olmakla müslüman olunmaz lütfen artık aklınızı başınıza devşirin BOP ( büyük ortadoğu projesi ) müslümanları bitiren proje de müslüman diye geçinen ve eş başkanı ilan eden adamı atatürk gibi sevip atatürke diktatör demeyin ne olur unutmayın ki atatürk bugun bu ülkeyi kurmasaydı kuvai milliyeler o günün din le laiklik olayını karıştıran din adamı görünümlü misyonerleri yok etmeseydi bugun ne türkiye vardı ne türk vardı ne müslümanlık vardı sonunuz bugunkü sonlar gibi ikiye bölünüp yok olan bir ırk olurdu kiiiiiiii üzülerek söylüyorum bölünmek üzerebir ülkeyiz sonumuz belli lüfen artık bişeyleri görün
  Laikler
  Müslümanlar

  siz hem müslüman hemde laiksiniz
  Laiksinizki müslümanım ben diye biliyorsunuz cunku ben hrıstıyanım da dıye bılme ozgurlugunuz var

  muslumansınız ki turkıyede yasıyorsunuz cunku devletın dini İSLAM

  YanıtlaSil
 14. haklısın kardeşim ya yaşıycan adam gibi islamiyetin gereğini yapıcan yada hiç yapmıyım insanların nefsiyle oynamıycan allah belasını versin bunların ya benim annem eşimde kapalı ama gerektiği gibi ablam açık ama gerektiği gibi bende hamd olsun müslümanım ama atatürkçüyüm neden din ve siyaset ayrı şeyler atatürk ulu önder bu ülke insanı için çok savaşlar geçirmiş allah ona güç vermiş akıl vermiş bu topraklarda önce allah sonra atatürk sayesinde rahat uyuyabiliyoruz ve ibadetlerimizi yapıyoruz ki batılıların ülkesinde yaşamış olsaydık hiç birini yapamazdık belkide şu an yoktuk bile allaha eyilmek şart peygambere inanmak şart atatürk e saygı şart cem kardeş benim ismimde cem bu şerefsizler benimde canımı sıkıyor ama günaha giriyorum sanki bu memleketin sorunu bitti birde bu kaşarlarla uğraşıyoruz allah ülkemizi korusun peygamber efendimizin şeffati üzerimize olsun

  YanıtlaSil
 15. böyle b...tan bir siteyi yorum yapmaya bile değmez...çünki içindekilerde b...mkkk

  YanıtlaSil
 16. ben ne namaz kılıyorum nede oruç tutan biriyim ama ALLAHA ve emirlerine son derece inancım var o yüzden bu siteyi görünce çok güldüm bana nasrettin hocanın fıkralarından bile daha komik geldi.Bu siteyi de eminimki gerçekten din düşmanı biri açmamıştır sadece biliçnli bir şekilde karşı görüş fanatizmini beslemek için açılmıştır. Ama dini alet etmeyin vebali çok büyük

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "ben ne namaz kılıyorum nede oruç tutan biriyim ama allaha ve emirlerine son derece inancım var" yaptığın yorumdan zaten zeka seviyen belli oluyor. Daha doğrusu hiç beynin olmadığı anlaşılıyor.

   Sil
 17. Türban dinin bir emri değil, tamamen ılımlı İslam'ın bayrağıdır. Şekilciliktir ve Cumhuriyet devrimlerine karşı açılmış bir isyan paçavrasıdır. Kadını erkekğin kölesi yapan dinciliği bir yansımadır.

  Levent Mercan

  YanıtlaSil
 18. bak kardes peygamberimizden bu yana gelmiş tüm islam alimlari kadınların kapanmasını bizlere izah etmiş ve sen müştehid bir alimde degilsin kendince birşeyler açıklamaya çalışmışsın buda senin göruş açın bak kardes koymuş olduğun resimlerde yüzde yüz haklısın bu kendini kapanmış sananların hiç biri islami bir kapanma degil ve hiç bir şekilde de islami baglamaz bunlar ancak bir iconcan bir moda tarzı bir giyim modeli olarak kendilerini bir şekilde kandırıyorlar Allah kuranda kadının kapanmasını anlatmasındaki temel esas kadının vucud hatlarının belli omayacak bir şekilde kapanmasını bizlere ifade etmiş oluyor ama buraya koymuş oldugun resimlere baktığımızda her yeri gözüküyor bunların ve Allah bunlara öyle bir hesap soracakki artık gerisini sen düşün çünkü bunlar aslında bu şekilde yaparak islama hakaret etmiş oluyorlar ve ben bu gibi insanlardan nefret ediyorum bari başına o kutsal ayeti takma git nereni açıyorsan aç bu gibi cahiller yüzünden gerçek manada takvalı bir şekilde kapanan bacılarımız bunların yüzünden zarar görüyorlar. bundan dolayı ki senin de baş örtüsüne degil onu yanlış bir şekilde kullanan zihniyete savaş açtığını görmekteyim bunu biraz daha net şekilde yansıtır isen daha iyi olur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. islam alimleri sabaha kadar konuşabilirler.önemli olan kuranı kerim'de ne yazdığıdır.kuranı kerimde de böyle bir tasvir böyle bir emir yok.hatta namazın bile nasıl kılınacağı yazılmamış.hacılardan hocalardan, kendine islam alimi denilen kişlerden dini öğrenmeye çalışırsanız sonuçlar türban olur.kendiniz araştırın okuyun.ben de araştırdım.nerede ise arapçayı öğrendim araştırırken.ama arkadaşımızın dediği gibi türban olayına rastlamadım.

   Sil
  2. nereyi araştırdın bilmiyorum ama kuranda haşr 7. surenin sonunda sizin gibi biz sadece kurana bakarız dienler için kuranıkerimin bi cevabı var

   Sil
  3. haşr 7. sure de geçmeyen bir şeyi geçmiş gibi göstermek neden? Hani alakalı bir yanı olsa anlıyacam ama o da yok. Bence ezberin şaşmış git birkaç defa daha oku sonra yine gel.

   Sil
 19. Türbanı bu şekilde takıp üsten minare alltan kerhane yapanı gördüm seçim zamanı sandıkta görevliydim Bİ Akp li bayan sandık görevlisi geldi ztn o girdiqi gibio uyqusuz halim gitti öyle vücut hatları belli ediyoduki güya kapalı tabi yarraqımı kaldırmaya yetti.orada tek amacım onu sikmekti şimdi soruyorm bu orospular böyle yaparken tahrik ederken günah değilde neden baş açıklara kafayı takmıslar . Bunlar yüzünden her dk boşalıyorm yolda yaa

  YanıtlaSil
 20. Bu sitede yapılan şey siyasi görüşü eleştirmek değil, dinin nasıl siyasileştirildiğini eleştirmektir.Ayrıca, başlarına poşet geçirip her şeyi yapan kızları birilerinin eleştirmesi, birilerinin bu insanları uyarması gerekiyordu.Cem Akkılıç, bence bunu çok iyi şekilde yaptı fakat hala diretiyor, özgürlükten herkesin istediği gibi giyinebileceğinden bahsediyor bu poşetliler.Madem öyle neden başı açık kadınlara saldırıyorlar? Neden başları açık kadınları eleştiriyorlar? Eğer gerçekten inanarak kapanmış olsalardı, kapanış şekilleri böyle olmazdı ki Kur'an da kapanma yok hangi kapanmadan bahsediyorsunuz?

  YanıtlaSil
 21. Sitede ki arkadaşların belirli noktalarda ipin ucunu kaçırdıgını düşünebilirsiniz lakin ifade ettiklerinin %90 nı dogruları ifade etmektedir. Hindistanda islam hakimken şah ekber döneminde islamdan uzaklaşmanın islamı içten çürütmek oldugu ve bu hususta yeni yeni icatlar kültürel degerler yaratarak islama empoze ettiler ve böylece zamanla islam islam olmaktan çıktı. bugun fetullah RTE ve onun gibilerin amacıda islamı içten çürütmek ve islam üzerinden topluma hakim olmak toplumu sülük gibi emmektir. bu sitediki arkadasların başka fotograflar koymasına gerek yok aslında türkiye kentlerinde sokaklarda gezin burdakilerden daha kötüleri ile karşılaşacagınıza eminim. En basitinden ABDULLAH GÜLÜN hanımı HAYRÜNİSA GÜL resimlerine bakın yeter anlarsınız. türban siyasal islamin ( böyle bir terim olamaz islamda ..!!!! ama onlar icat etti) simgesidir. fetullah ve onun şakşakçıları türban defilesi katalogu falan yapıyor bunun neresi islama uygun açıklasın birileri. Mustafa Kemal ATATÜRK kötü veya iyi seviyor ve sevmiyor olabilirsiniz ama yigidi öldür hakkını yeme diye atasözü vardır. eger ki mustafa kemal bu ülkede cumhuriyet devrimini yapmasaydı bugun ülkemizin hali IRAK -İRAN -Suriyeden farksız olmayacaktı. 2 yıldır ırak bölgesinde arapların içerisinde çalışıyorum dünyada bunlardan daha ahmak pis aşagılık yaratıklar olamaz ( zaten Allah pis fitne girmiş aşagılık toplumlara peygamber yollar..!!!! ) islam şekille degil gösterişle degil kalben ve ruhen Allaha iman etmeyi ona itaat etmeyi gerektirir. Erbakanın bir sözü vardı bana oy vermeyenler Patates Dininden diye isteyen Hz. Google sorsun gerçegi ögrensin. Fetullah gülen bu kadar islam ülkesi ( onlar öyle diyip onlara özeniyorya ) dururken neden islamın baş düşmanı Amerikanda pelsvinyada ikamet ediyor sormak lazım..!!! neyse aradaslar herkes kendi dogrusunu yaşar ve herkes kendi hesabını verecektir. Ama şunu unutmayın ki Mezopotamya topraklarında yaşamış enbüyük devrimci Mustafa Kemal ATATÜRK tür. onun kurdugu cumhuriyetin 1921 anayasasına bakın anlarsınız. bugun kü tüm sorunlar o anayasa çerçevesinde çözülmüştür. mustafa kemal din düşmanı degildir bunu söyleyen serefsizler bir kanıt sunsunlarda görelim. mustafa kemal din ve vicdan özgürlügünü en iyi koşullarda saglayan ve insanlara aşılayan yegane kişidir. öyle olmasaydı cumhuriyeti kurarken onun komutasında milyonlar ( kürt türk laz çerkez ...) bu ülkeyi savunmaz bu cumhurşyeti kurmasında destek olmazdı. kalın saglıcakla...

  YanıtlaSil
 22. Cem Bey, size teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herşey gayet aşikar ki başını örtüp gönlünü örtmeyenleri arayıp bulup fotoğraflarını bizlerle paylaşmışsızın. Ama şu da bir aşikar ki Kur'an-ı Kerim'i orasından burasından parça parça alıntılar yaparak yada kafanıza göre yorumlayarak kendi değerinizi düşürmüşsünüz. İslam dini ve kapanma emri, bu resimlerini yayınladığınız cehalet içinde mahsur kalmış insanlarla yorumlanamayacak kadar yücedir. Hatta bu yücelikten bahsetmeye insanoğlu o kadar acizdir ki onun yapması gereken işitip itaat etmektir. Bu yayınladığınız kardeşlerimiz sadece başını kapatmayı gurur ve nefislerine yedirebilmiş. Diğerleri başka yerlerini kapatmış, kimileri de Allah'ın emri olan 'tüm güzelliklerinizi gizleyiniz' ayetini doğru anlamış ve doğru amel etmişler.
  Lakin herbir birey olarak bizim kendimize sormamız gereken örtülü, örtüsüz, kemalist, globalist, sosyalist, faşist gibi kavramlarla çevremizdeki insanları ötekileştirmekten ziyade kendi kalbimizin kötülükten korunmak için ne kadar örtündüğünü olmalıdır.
  Biz insanı, onu Allah yarattı diye sever ve sayarız. Sizinde böyle yapmanızı temenni ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. peki arkadaşım bende sana başka bir soru soracağım: kuranı kerimde bütün insanlar eşittir diyor doğru herhalde.peki o zaman bir kadın yarı çıplak bir erkek gördüğünde şehvet duyamaz mı? (duyacağını ben çok iyi biliyorum) peki o zaman neden sadece kadınlar kapanıyor da erkekler kapanmıyor? o dönemlerde (peygamber efendimizin yaşadığı dönemlerde) kadınlar yarı çıplak dolaşıyorlarmış.erkeklerde keza öyle.eee? neden hep kadınları kapatmaya uğraşıyoruz? erkek milleti şehvete bu kadar düşkünse, kadınlar da bir o kadar şehvete müsaittir.neticede kadınlarda şehvet duyarlar.haksızsam lütfen söyleyin?

   Sil
 23. Küfür edenlerin İP adresleri tarafımızdan SULH CEZA MAHKEMESİ hakimliğine verilecektir.

  YanıtlaSil
 24. türk kadınının başına bu türban saçmalığını kimin ne maksatla sardığını çok merak ediyorum. din desem dindarlıkla alakası yok. böyle yetişiyorlar sonra da çıkarıp atmaya korkuyorlar. müthiş bir toplum baskısı, aile baskısı var.

  YanıtlaSil
 25. yok tabi kitapta , peygamberin eşlerine diyor özellikle .. dışarıya çıkarken göğsünüzü örtün diyor. Siz kimsiniz ki peygamberle aynı kefeye koyup kendinizi kubarıp duruyosunuz.

  size mümin kadınlardan iki kat yük vardır diyor, kafasızlar anlasanıza, onlara bile dışarı çıkarken örtünüzü göğsünüze sarkıtın diyor, bağlamak bile yok zaten o da peygamberin eşlerine, koskoca peygamber yakışıkalır mı, camide uygunsuz iş yapmak gibi olurdu yoksa, nasıl ki caminin ayrı bir yeri ahlakı var peygamberin ailesininde öyle. demekki bu gibi ayetlere inanmıyorlar, anlamazlar diyor kuranda zaten, uzaktan bağrılıyorda duymuyorlar sanki, işte gördük başı örtülü kimselerin çoğunlukta olduğu müslüman ülkeleri rezil oldular sömürgen ülkeler tarafından.. tarihte kuran okuyan ve anlayan müslüman insanlar olmasa bu ülke zaten islam değildi.

  o zamanda örtü deyimi yerini elbiseye kıyafete kota pantolona eteğe bırakıyor, örtü giymeden dışarı çıkmayın deniyorsa, bugünün kelimeleriyle elbise, tişört her neyse üstünüze bişey giyip dışarı çıkın çıplak dolaşmayın deniyor, çünkü o zamanlarda heryer adi insanlardan cahillerden yobazlardan örülü olduğu için sapık çok ve kadınlar bazen nerdeyse çıplak dolaşıyor, peygamberin eşlerinin baldır bacak dolaşması göğüslerinin görünmesi olacak iş değil, bunun üzerine artık öyle dolaşmasınlar diye dışarı çıkarken kıyafet giyin deniyor o da peygamberin hanımlarına sadece. Kuran yarıştırmasın yobazlar 20 senedir okuyoruz, yalancı perçemliler ayetindeki imansızların kendileri olduğunu anlamazlar tabi. Yalancı perçem nedir düşünün bakalım. onlar kendince Allah için salat edip Allah ı anmakta olanın ibadetini , duasını hor görür kendi gibi yaptırmaya çalışır diyor, bu sureyide çevirdikçe çevirmişler.

  yalancı perçemliler sürülecekleri günü beklediler, emperyalizm o cahil perçemden tuttu sürüklüyor, yaa darısı bu ülkedeki cahillere.. kurunun yanında yaş yanmasa bari Allah korusun diyelim.

  YanıtlaSil
 26. SİZLERE ÇOK BİŞE SÖYLEMENİN ANLAMİ ZATEN SİTEYE KOYMUŞ OLDUGUNUZ FON MÜZİKTENDE ANLAŞİLDİGİ GİBİ NE OLDUGUNUZ ORTADA.ŞU BİR GERÇEKKİ DİN VE DİNSİZLİK SAVAŞİ HALA SÜRÜYOR VE BİZ MUTLAK KAZANACAGİZ NEDEN ALLAHİN VADİ BU.ŞURDAN BURDAN DEM VURMUSUNUZ HZ EBUBEKİR DÖNEMİNE BİR BAKIN KAÇ PEYGAMBER VARMİŞ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. siz de bana lütfen şunu anlatın: hz.muhammed peygamber efendimiz, bu kadar geleceği gören biri olarak neden yaşam süresince kuranı yazdırmamış? ayrıca sonradan taş, kaya,deri parçaları, tahta parçaları ve yıllar sonra çağrılan ve gelenlerin ezberlerine dayanarak kuran yazılmış? hele o zamanki lehçe farklılıkları, arapça gibi bir lisanın bir nokta eksiliğinin bile bütün cümledeki anlamını değiştirdiğini bilerek hemde? peki neden peygamber efendimiz kuranı kerimi yaşam süresinde yazdırmamış? neden???

   Sil
 27. Kim çıkarttı bu başörtüsü olayını? Amerika... Neden... Milleti uyutup üleyi ele geçirmek için.

  Murat Kemer
  Bursa

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türban'ı Amerika çıkarttı evet bu doğru... Çünkü 1980 lerden önce türban yoktu... Hele hele BONELİ SIKMABAŞ hiç yoktu :)

   Sil
 28. Üstad merhaba,

  Belliki bu bölüm türbanlı zatlar ya da bu zatların yakınındaki karşı cinsler tarafından sıkı takip edilmekte. Rica ediyorum bu türbanlı zatlardan hele şu geçirdiğimiz, aşırı yaz sıcaklarının bunalttığı günlerde 15-20 dk.da bir yıkanıverin yahu, ne bileyim kısa mesafeli yolculuklar seçin ve uğradığınız her yerde en azından bir abdest alın (sabunlu), yemin ediyorum 3 metre uzakta bile olsak leş gibi ter kokunuzdan havale geçiriyoruz, hele otobüs,metro gibi toplu taşıma araçlarında, kapalı salon, sinema, tiyatro gibi toplu yaşam alanlarında vallahi balçığa düşmüş kedi yavrusu gibi hava alacak delik arıyoruz, allahım o nasıl bir ter kokusudur ki, hani ivedik tiplemelerinedeki apış arası kokusu yada yanmış külotlu çorap -terle karışık hamurumsu çorap- kokusu varya vallahi yanında gül suyu kalır yav. Yalanım varsa 2 gözüm önüme aksın o rezalet ter kokusuna maruz kalmaktansa 1 gün boyunca ajdar dinlemeye razıyım, birde o tarifi imkansız kokunun üstüne deodrant sıkanlarınız yok mu, kuran çarpsın sabah uyanır uyanmaz makyajsız bülent ersoy görmüşe dönüyorum, bilmem bu benzetimlerle durumun vehametini yeteri kadar anlatabiliyor muyum? Hele bakın şimdi ramazan ayındayız, sevaptır hem, bol bol suya sabuna dokunuverin, allah aşkına yahu...

  YanıtlaSil
 29. Şu yaz sıcaklarında Türbanlı kızların pis ter kokusundan biz de muzdaripiz. Kokuya dayanılmıyor. Kısa mesafelerde toplu taşıma araçlarını kullanmayın bence.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu sitede Cem beyi eleştiren mallar alayınız türbanlı sexy kızlara bakıp masturbasyon yapmak icin bu siteye kadar gelmediyseniz ümmeti Muhammed beni siksin

   Sil
  2. Annenize,ninenize,hakaret etmeyin ter doğal olduğu kadar gerekli bir şeydir,arıca ben ter kokan bir örtülü bayan görmedim,hem dinimizde temiz pak olmayıda emreder, terbiyenizi bozmayın,önce sevgi saygı nedir öğrenin,inaç güzel bir şeydir,ister kara çarşaf ister renkli örtü size ne..

   Sil
 30. Amerika mı çıkarttı türbanı??? :D 1400 senelik tarihi varmı ya.. Azıcık aklınızı kullanın.

  YanıtlaSil
 31. Yüce atatürk mü?? senin tanrın atatürk olunca başörtüsüne de yok dersin kendi çapında işte... anca kendini aldatırsın aldanırsın...

  YanıtlaSil
 32. bu bayanlarin resimlerini yayinlayarak haklarina giriyorsunuz....

  insallah birgün bulursunuzda bu hanimlar teker teker helallesirsiniz.
  saygilarimla yasemin.

  YanıtlaSil
 33. Ben şunu merak ediyorum kaç kişi kuranı kerim hükmüyle hükmediyor,hangi ayetleri çok ciddi alıyorsunuzda bu konuyu bu kadar anlamlı buldunuz.Herkes kendisine sorsun kuranda geçen namaz hayatınızda varmı?cihat?takva?tevazu?kötülükten uzak durmak varmı?birbirinize karşı buğz etmeyin varmı?Allahın dinine yardım edin varmı?ama birbirinizi eleştirin hiçbir ayette olmadığı halde birçoğunuzun hayatında var.Bugün islam dünyası müslümanlar tarafınfan ön yargılı bir şekilde eleştiriliyor ama dünyanın geri kalanına kimsenin hiçbir tepkisi yok utanmayı bilmeyen yüzler yüzsüzce ahkam kesmişler burada.önce ar edin Allahın dinine sahip çıkın müslümanlara iyi niyetli yaklaşmayı bilin her yanlışın bir anlatım tarzı vardır mutlaka,yanlışı olanlar o zaman sizi anlayacaklardır

  YanıtlaSil
 34. sınırlar kesin olsa ayrı ölçüler çıkmazdı diyorsun da İslam'da sınıralr belli. çarpıtan insanlardır.
  -emre

  YanıtlaSil
 35. cem akkılıç bey .. acaba yüzyüzede aynı fikirleri bukadar pervasızca dillendirebilirmisiniz...cevabınızı bekliyorum..bakalım milletin namusu ile dalga geçmek izinsiz resim kullanmak nasıl oluyormuş görelim...burayı sürekli kontrol edeceğim.. bana bir adres veriniz ben geleyim...
  yavuz kurt

  05055959404

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Resimleri izinsiz kullanmak mı? O nereden çıktı?.. Sen ve sizin gibi cahiller önce kanunları öğrenin... Kendi kendinizin resimlerini yayınlıyorsunuz ve HTML KODLARINI açık bırakıyorsunuz. Siz salaksanız ben ne yapayım?

   HTML KODU açık bırakılan herşeyi GÖMME sistemi ile yayınlarım. Servis sağlayıcı sorumludur bu işten.

   Yani daha açıkcası; HTML KODLARINI açık yayınladığınız her şey için; buyurun istediğiniz gibi kullanın diyorsunuz...

   Hadi şimdi aç TC KANUNLARINI oku Yavuz

   Sil
  2. :D 13 yıllık webmaster kariyerim var.Resimlerle kaynak kodları arasında nasıl bir bağıntı kuruyorsunuz ?

   Örneğin; Facebook'a bir resim attım sende html kodundan mı alıyorsun hıyar ?

   Resim sunucu vs. kaydedilir.Kaynak kod ise siteyi oluşturan kodlardır.
   Mal mal konuşmaya birebirsin *_*

   Sil
  3. Web mastermış... :) Kaçak Kuran kurslarından ancak senin gibi masterlar çıkar işte aptal...

   Flickr diye bir site var. Haberin yok tabi... O sitede yayınlanan türbanlı kızların resimlerine git bak... HTML kodları açık...

   Al yayınla diyor aptallar...

   Bu arada tuzluğu kap yanıma gel. Hıyarı vereyim eline. :)

   Sil
 36. Yahu bunlar nasıl Muhafazakar anlamadım. Sosyal Medyada yüzbinlerce turbanlı kız kendisini yayınlıyor. Parklarda bahçelerde, deniz kenarında ellerinde Yahudi malı cep telefonları ,ile Yahudi malı facede kendilerini yayınlıyorlar. Hiç birisi camiye gitmiyor. Camileri görüyoruz, içlerinde bir tane türbanlı kız yok.

  Cem Akkılıç güzel bir konuya değinmiş... Helal olsun kardeşime.

  YanıtlaSil
 37. Allah aşkına gerçekten sizde hiçmi yanma korkusu yok arkadaş 16 yaşındayım hiç bir şey bilmediğimi düşünürdüm ama benden çok kötü durumda olanlar varmış Allah gözünüzü açsın ne deyim sizi kurtarabilecek sadece Allah...tamam tesettürü yanlış kullananları neden örnek verdiniz sadece emin olun bu işi beceren o kadar müslüman ablalarımız varki gerek yok böyle şeylere ben de kapalı deyilim ama düşüncelerinize ve bu sitedeki admine karşıyım.

  YanıtlaSil
 38. Ayetleri çarpıtıp yorumluyorsunuz. Yayınladığınız görüntüleri savunmuyorum evet ülkemizde kapanmayı bilmeyen insanlar var.Ben çarşafıda savunmuyorum bulunduğumuz devirde dikkat çekiyor.Buradaki amaç örtünmeden kasıt dikkat çekmemek.Yani siz diyosunuz ki şortlu kız dikkat çekmiyor ama belirtmek istiyorum ki örtünme kurallarına göre giyinen biri dikkat çekiyor.Amaç siyaset değil.Şahsen dedğiniz partiyle alakam yok şükür sadece inancım var.

  YanıtlaSil
 39. Bende başta hak vererek siteye kadar gelenlerdim öncelikle.Kısa zaman önce ferace giymeye başladım ve Stilistim.Bunu belirtmemdeki sebep ise moda adı altında islama sokulan kıyafetlerin içinde olmam,bu kıyafetleri tasvip etmediğimden dolayı erkek giyime yönelmem.Lakin okuduklarıma şaşırmakla beraber saatlerdir inceliyorum iddia ettiğiniz şeylerde geçerli kanıtlarınız var mı diye. Evet bi çok araştırma yapmışsınız fakat işinize gelenleri almışsınız. Hadis ve rivayetleri incelemenizi tavsiye ederim şayet gerçekten islamı bilmek isterseniz. Ki bunuda hiç sanmıyorum. Bizler fotoğraflardaki insanları değil Allahın emrettiklerini savunuyoruz burada bi karışıklık olmasın. Onlar doğru yapıyo demiyoruz. Ama onlar doğru yapmıyo diye islamda tesettürün yerinin olmadığı savunulamaz. Pirinci gösterip taşa küfrediyorsunuz içinden çıktı diye. politikaya atılma zamanınız gelmiş diyebilirim ve bunu sadece sizin gibi zeki biri anlayabilir. Allah hidayet nasip eylesin Cem Bey. Selametle

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hadislere girersek köpek kadar değeriniz olduğunu düşünüp size cevap vermem bile gereksiz kalırdı Merve Hanım ya da yanınıza aynı görüşte başka bir bayan bulup gelinde sözünüz benimkiyle aynı değere erişebilsin.
   Bu yüzden olsa gerek konuyu araştırmış olan kişiler sadece Kuran'ı temel alır ki, işinize gelen hadisleri doğru kabul edip, işinize gelmeyenleri yalancılıkla suçlayabildiğiniz için bu tür tartışmaları anlamsızlaştırmanızı istemezler.
   Bu arada Merve Hanım resminiz güzelmiş.. özellikle boyuna bayıldım.. ancak yukardaki bayanlardan bir farkınızın olduğuna da inanmakta zorlanıyorum doğrusu.

   Sil
 40. maksadını aşmış bir site. çok yazık. sormak lazım sizin ananız bacınız daha da geriye gidin nineniz ebeniz kapalı değiller miydi? insanın en aşağılık hali özünü geçmişini unutmasıdır. özünü unutmayan insanlaradır saygım gerisine hakaret etmeye bile değmez. sizler kurunun yanında yaşı da yakıyorsunuz ve buda sizin sözde savunduğunuz şeylere aykırı bir durumdur. bir boşluktasın ve bocalamaktasın. içsel huzurun yok mutlu değilsin. çünkü inanç yoksa insanda huzurda mutlulukta yoktur. bu dünyanın sonunu sorgulamaktan acaba kendini alabiliyor musun? içinde hep bu şüphe olacak. öldükten sonra ne olacağım ben hesaba çekilecek miyim? o yüzden yazdığımız yaptığımız her şeyden aşırı derecede sorumluyuz. biraz saygı diyorum. geçmişinize duyun bu saygıyı bu gününüze duymayacaksanız da. selam ile..

  YanıtlaSil
 41. Kuran da zaten sadece peygambere inmişti, bize değil dimi? Tövbe yarabbi....yahu bu resimdekiler örtü ayetine uyan bi şekil değil ki, bunları ıslam neferi gibi gorup, adam yerine koyup yazinin altına ilistirdin. Çok güldüm.çocuk mantığıyla yazılmış :)

  YanıtlaSil
 42. Merve Aslanbay isimli Türbanlı kızın profil fotosunda enteresan bir foto var. Herkese açık yayınlamış. Siz ne biçim muhafazakarsınız Yahudi malı internette kendinizi çarşaf çarşaf yayınlıyorsunuz?

  Merve türbanının üzerine güneş gözlüğü kondurmuş. Türbana ayet diyorsunuz ama ayetin üzerine Amerikan malı güneş gözlükleri konduruyorsunuz.

  Sonra millet haklı olarak size götüyle gülüyor.

  YanıtlaSil
 43. Türban markalarının çoğu İsrail markası...

  Bu arada DEVE HÖRGÜCÜ başlıklı hadisi şerifi okumayan kalmasın.

  hahahahahah

  YanıtlaSil
 44. İçkinin adı kafa bulmak olmuş,,zinanın adı ask olmuş,,faizin adı kredi olmuş,,türbanın adı süs moda takı olmuş ama bilmiyolarki CEHENNEM min adı hala CEHENNEM...

  YanıtlaSil
 45. ya senin önüne kemik atan kim niye herşeye maydonoz oluyon gerizekalı al kuran mealini aç nur süresini gerçekleri öğren öyle her siteye inanma sazannnn mal yaa

  YanıtlaSil
 46. lan buresimdekilerin hepsi orospu Hamster da hepsinin vidyosuvar

  YanıtlaSil
 47. tesettüre yada kpanmaya karşı olunan bir yazı içeriğiyle birlikteyiz :) tamam bizim kitabımız kuranda bu yazılmıyor diyelim buyrun incilden bir ayet yada bölüm... modern şerefsizliğin önderliğini yapan sizlere saygılarımla :)
  Tanrıya Tapınma
  Ruhsal Toplantılarda Erkeklerle Kadınlar 2-16

  " Her konda beni anımsadığınız ve size aktardığım öğretileri tuttuğunuz için sizleri övmem gerekir.
  Şunu bilmenizi istiyorum: Her erkeğin başı Mesih'tir. Kadının başı erkektir. Mesih'in başı Tanrı'dır. Başı örtülü olarak dua ya da peygamberlik eden her erkek, başının saygınlığını hiçe indirir. Öte yandan, başı örtülmemiş olarak dua ya da peygamberlik eden her kadın başının saygınlığını hiçe indirir.. Böyle davrananla başını tıraş eden arasında hiçbir ayrım yoktur. Kadın başını örtmeyecekse, saçlarını da kessin! Madem kadının saçlarını kesmesi ya da tıraş etmesi saygınlığını hiçe indiriryor, başını örtmesi zorunludur. Ama erkek başını örtmemeli. Çünkü o, Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Oysa kadın erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından oluşmadı ama kadın erkekten oluştu. Üstelik erkek kadın için yaratılmadı, kadın erkek için yaratıldı. İşte bu nedenle, kadının başı üzerinde bir yetki bulunduğunu belgeyen bir simgeye gerek vardır. Melekler yüzündendir bu. Kaldı ki, Rab bağlılığında kadın erkekten oluştuğu gibi, erkek de kadından doğar. Ama herşey Tanrı'dan oluşur.

  Sorunu kendiniz tartın: Kadının başı örtülmemiş durumda Tanrı2ya dua etmesi hiç yakışık alır mı? Erkeğin uzunsaçlı olmasının onu gözden düşürdüğünü, doğanın kendisi bize öğretmez mi? Oysa kadının uzun saçlı olması onun onuru sayılmaz mı? Çünkü uzun saç kendisine doğal bir örtü olarak verilmiştir. Bu konuda sürtüşmek isteyen olursa, ne bizim böyle bir alışkanlığımız vardır, ne de Tanrı kiliselerinin. "


  İncil'i elime aldım karıştırıyordum, bu yazılanlar dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Bende bu yazılanlara katılıyorum, insan bu işi kendi vicdanıyla çözmeye kalkışınca gerçekten başörtüsü uygun olmayan birşey gibi gözükmüyor.

  YanıtlaSil
 48. l. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 3 Şubat 1993 tarihli kararı.

  Sayı: B.02.1.DİB.0.10 / 212 / 11.02.1993 / 0221

  Konu: Tesettür

  Karar No: 6

  Karar Tarihi: 03.02.1993

  İslâm dininde kadının kıyafeti ile ilgili olarak zaman zaman sorulan sorular dolayısıyla konu, Kurulumuzca ele alınıp incelendi: Nûr Sûresi’nin 30. âyet-i kerimesinde:

  “Resûlüm! Mümin erkeklere, gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” Buyrularak mü’min erkeklerin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten sonra 31. âyet-i kerimesinde kadınlarla ilgili olarak da:

  “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini harama bakmaktan korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine kadar örtsünler…” buyurulmakta ve âyet-i kerimenin devamında kadınların kendiliğinden görünmeyen zînet yerlerini, kimlerin yanında açabilecekleri belirtilmektedir. Şöyle ki:

  “Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanları yani köleleri, erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.”

  1. Harama Bakmak Ve İffeti Korumak: Görüldüğü gibi bu iki âyet-i kerimede, hem erkeklerin, hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını zina, fuhuş ve onlara sebep olabilecek durumlardan korumaları emredilmektedir. Ebû Hureyre (R.A.)den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de:
  “… Gözlerin zinası: Harama, namahreme bakmaktır… (Müslim, Kader: 5, No:21, 4/2047; Buhari, İsti’zan: 12, Kader: 9; Ebu Davud, Nikâh: 42; Ahmed b. Hanbel, 2/276, 317, 329, 343, 379, 431, 536; Beyheki, Es-Sünenü’1-Kübra, 7/89) buyurarak harama bakmayı, göz zinası olarak nitelemiştir. Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin kasıtlı bakmak hükmünde olmadığı da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. İslâm âlimleri, yukarıda metin ve mealleri yazılı âyet-i kerimelere ve konuyla ilgili hadis-i şeriflere dayanarak, erkeklerin ve kadınların, nikâhlı eşleri dışında, herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının haram olduğu üzerinde müttefiktirler. Tedavi, şahitlik ve evlenme maksadı gibi, zaruret veya ihtiyaç halinde bakmalara, fıkıhta belirtilen şartlar ve ölçüler dahilinde müsaade edilmiştir. Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak kaydı ile, gerek erkeklerin ve gerekse kadınların, kendi yakınlarından ve yabancılardan kimlere ve nerelerine bakıp bakamayacaklarına dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh kitaplarında mevcuttur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Len oğlum Arapçasını yayınla o Ayet'in... Arapcasında BAŞ kelimesi YOK len YOK...

   Türkçe çevirisine BAŞ kelimesini Fethullah koydurdu Allah değil...

   Mal olmayın...

   Sil
 49. Cem bey; başta şunu söylemek istiyorum bırakın yahudi malını kullanmayı ben yahudiler giysin diye gömlek çiziyorum çogu zaman. Almanya,Rusya,İtalya,Yunanistan ve daha bir çok ülkeye ihracat yapıyorum. Ben bişeyleri inkar etmedim buraya size cevap yazarken.Hakaret amaçlıda bi yazı yazmadım farkındaysanız. Amerikan malı dediğiniz gözlük ise türk yapımı özel sipariş bi gözlüktür. Amerikan yapımı kullanmıyorum demiyorum, coca cola içmiyorum demiyorum, hatta ben bahsettiğiniz ayetleri o gün ilk defa okudum yani siz sebep oldunuz o ayetleri öğrenmeme. konunun üstüne basa basa yazdıklarınızı araştırdığımı söyledim,bilmediğim için yaptım bunu. Sözün özü ise ben ne kendimin doğru olduğunu ne de bu fotoğraflardaki arkadaşların doğru olduğunu savundum. Herkes aklının yettiği kadar yapabiliyor işte. Kaba tabirle bunlar işin bokunu çıkarmış olanlar. Değil mi çarşaf giyenide var pardesü giyenide. Etek giyenide var pantolon giyenide. Kafayı kapatıp kolu açanıda var etek giyip bacağı açanıda. Ne kendimi savunurum ne bunları. Sadece islamı savundum. Ben nefsime hakim olabildiğim kadar islamı yaşayabiliyorum. Lakin aşağılayıp bunları örnek göstererek dini kötülemeninde ayıp olduğunu düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 50. Türban Allah'ın emri değildir!!! Saç baş örtmek de Allah'ın emri değildir!!! Türban Araplarda moda olan bir giyim tarzıdır!!! Bizde BAŞÖRTÜSÜ vardır!!! O da öyle Arap kadınları gibi bütün saçı kapatacak şekilde ve bone ile örtülmez!!! Ey TÜRK kadını kendine gel!!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Google'da MURAT KEMER yazınca türbanlı kızlar çıkıyor.

   Sil
 51. Siz vallahi ayetleri yanlış yorumlamissiniz. Öncelikle Hz.Fatıma annemizin bi sözünü hatırlatayım " Hayırlı bir kadın helali dışındakilerin dikkatini cekmeyecek şekilde giyinendir" Bu da ancak ferace veya carsaf gibi bol ve sade renkli kiyafetlerle olacaktır. Bu arada o sayfaya paylaştığınız fotoğraflar giyinen çıplaklardir yani tessetürle alakası olmayan kisilerin fotoğraflarını koymuşsunuz. Ayetleri kendi zihniyetinize yorumlayarak sacma sapan düşünceler paylasmayin öteki tarafta bunun bedeli ağır olur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hz.Fatima Kuran degildir,biz Kurandan bahsediyor ve diyoruz ki ayette BAS kelimesi yok bu kelime ceviriye sonradan ilave edilmistir.Yani simdi Kuran'a mi inanalim yoksa Hz.Fatima'ya mi?Biraz mantikli olun ve gercekleri anlatanlara karsi saygili olun.Eger Allah isteseydi gizli sakli degil acik acik kafanizin killari görünmesin diye indirirdi ayeti.siz Allahtanda mi daha iyi biliyorsunuz?

   Sil
 52. ayrica eklemek istiyorum: kokmus ayaktan biel tahrik olan,esseklerle bile iliskiye giren cins yani erkek kisvesi altina bürünen yaratiklar var cocuklara tacizde bulunan sapiklar var benim sacimdan tahrik olanlarda vardir elbet! böylesi sapiklar dolasirken sacimida örterim ayagimi da!

  erkek dedigime bakmayin sözüm meclisten disari ne demek istedigimi anladiniz.

  YanıtlaSil
 53. türbanlı kızlar aşırı derecede tahrik ediyorlae erkekleri.bu aralar moda biraz değişti. atkı gibi bir şey takıyorlar rengarenk ve neredeyse tamamı etek giyiyor bacak etleri görünüyor.lütfen türban karşıtlığı yapmayın çünkü gerçekten bizim için fantazi bu türbanlı kızlar... bunu herkes biliyor.

  YanıtlaSil
 54. türban markalarının neredeyse tamamı Yahudi markası. bu türban takan soytarılar acaba neyin peşindeler. merak ediyorum doğrusu gerçekten.

  YanıtlaSil
 55. Kuranda türban ya da ba örtüsü kelimesi geçmiyor. haklısınız cem akkılıç sizi tebrik ediyorum.

  YanıtlaSil
 56. Çok doğru bir site yolda karşınıza çıkmıyorda konuşmuyorsunuz buradamı dinden bahsediyorsunuz!

  YanıtlaSil
 57. Tesettür giyinmeye karşı olanlar niye vücunu teşhir edip kendini sergileyenlere hiç kimse bişey demiyor. Yaa bırakın kim ne isterse giysin herkesin günahı sevabı kendine. Yeterki susun ya karışmayın. O dilinizi milletin tercihine yaşam biçimine uzatmayın. Bu dünyada kim herşeyi tam doğru dürüst yapıyo ki. Insanları aşağılamak dışlamak için nedense herkes elinden geleni yapıyor. İnanmıyorsanız inanmayın o zaman. Ölünce neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlarsınız..

  YanıtlaSil
 58. şeyhülislamlar yok derken hatmetmişlerin ağzına mı bakacağım:))
  çevremde yüzlerce hatim edipte hala soruları yanıtlayamayanlar var.
  eminim buradaki türban savunucuları sapıktır. kendi sapıklıklarını dizginlemek için başörtüsü ve çarşafı savunuyorlar yoksa neden savunsun giyinmek için mi?

  Bu fetva çok tartışılacak!

  Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü: Kara çarşafın İslamla ilgisi yok!

  Sünni İslam'ın en önemli enstitüsü olan Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin rektörü Şeyh Muhammed Said Tantavi, kadının yüzünü ve vücudunun tamamını baştan aşağı örten kara çarşafın İslami inançla bir ilgisi olmadığından yasaklanması için fetva çıkaracaklarını belirtti.

  Tantavi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kız okulunu ziyareti sırasında çarşafla ilgili bir soruyla karşılaşınca, bir kız öğrenciden giydiği çarşafı çıkarmasını istedi. Ancak genç kız da çarşafının dini bir zorunluluk ve inancı olduğunu, çıkaramayacağını söyledi. Bunun üzerine şeyh Tantavi de, çarşafın sadece bir gelenek olduğunu ve Kuran'ı Kerim'le bir alakası olmadığını ifade etti. El Ezher, daha önce de kadınların vücut çizgilerinin belli olmayacağı şartıyla bol pantolon giyebilecekleri fetvasını vermişti.

  AP ajansına konuşan el ezher üniversitesi güvenlik görevlileri de kendilerine sözlü olarak bir emir geldiğini, bundan sonra üniversitenin herhangi bir binasına veya üniversitenin alanına, baştan kara çarşaflı genç kızların bundan böyle alınmayacağının söylendiğini belirtti.

  Sadece Mısır'da değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman topluluklarında da olay yaratacak olan olay, Şeyh Tantavi'nin El Ezher Enstitüsü'nün ilk ve orta okullarına domuz gribi ile ilgili yaptığı bir okul gezisi sırasında yaşandı. Tantavi, bir sınıfta bir genç kıza, yüzünü açmasını söyledi. Kız da " Bu benim inancım gereğidir. Açmam" deyince, sinirlendiği her halinden belli olan Şeyh Tantavi, bağırarak kıza " Bu tarz örtünmenin yani Nikabın İslam'da yeri yok. Ben İslam dinini senden ve senin ailenden daha iyi biliyorum" dedi.

  EL EZHER HOCALARINDAN TANTAVİ'YE DESTEK

  Olayın arından AP ve REuters, Şeyh Tantavi'ye ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Ancak Tantavi'ye ulaşılamadı. Ama El Ezher Üniverstiesi Araştırma kurumlarından Şeyh Abdel Maotai Bayumi, AP'ye yaptığı açıklamada " Biz hep birlikte Nikabın, İslami olmadığını biliyoruz. Taliban kadınları çarşaf giymeye zorluyor. Ve bu iş giderek yayılıyor. Bunu yasaklamanın zamanı geldi" diye konuştu.

  Öğrencilere peçe yasağı

  El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

  Mısır'ın en yüksek dini otoritesi El Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid Tantavi, okullarda öğrencilerin peçe takmasını yasakladı.

  El Ezher Üniversitesi Rektörü Tantavi, El Ezher dersliklerinde ve yatakhanelerinde öğrencilerin peçe takmasıyla ilgili yasak kararını bugün ilan etti.

  AP ajansı, kararın, hükümetin Mısır'da aşırı muhafazakar İslami kesimin aleni uygulamalarına karşı başlattığı kampanyanın bir parçası olduğu yorumunu yaptı.

  Mısır'da kadınların büyük çoğunluğu başörtüsü takmasına rağmen, peçe takanlar da mevcut. Mısır'da, kullanımı daha çok Suudi Arabistan'da olan nikaba eğilimin arttığı belirtiliyor.

  Mısır'da muhalefet, peçenin İslami bir kural değil, gelenek olduğunu söyleyen Tantavi'nin kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

  YanıtlaSil
 59. Benim kanaatim şudur. Dinimiz mantık ve akıl dinidir. Örtünmeyi isteyen hanımlarımız. Önce kıyafetini giydikten sonra aynanın karşısında şöyle bir kendisine bakacak. Diğer insanlara karşı şuh bir duruşunun olup olmadığını görecek. Eğer ki giydiği kıyafet karşı cinsi tahrik edici değilse anasının ak sütü gibi helaldir. Amma, kıyafetinin altı başka, üstü başka ise, sırf objeye takılıp bir türbanla işi hallettim havasındaysa, zaten o kişinin kalbi sonsuza kadar mühürlenmiştir. Bu tür insanları kendinize ibret olarak görün ve haya edin.

  YanıtlaSil
 60. Hadisi şeriflerde ahir zamanda böyle kadınların çıkacağı bildirilmiştir. Onunla bunla alakası yok. Zaten ahir zamandayız ve bu alamet zuhur etti. Akıl mantıkla konuşuyorsunuz doğru değildir. Mahşer günü yakın; kim haklı kim haksız ortaya çıkacaktır!

  YanıtlaSil
 61. O değil, hepsini geçin, kadınların elinde erkekten daha güçlü, kas gücü olsaydı, bu zeka ile erkeğe zulüm ederler miydi? Bak bakalım kimi kimden koruyor kapatıyorsun.

  2. Etrafta ''Assasin's creed'' gibi dolaşıyorlar, o gözler neler görüyor, o aklıdan o nefisten, neler geçiyor erkek bilemez bu imkansız? Erkeğin aklında geçen hormonal tahrik kadınlarda yok mu saflar?

  3. Örtülü, bütün insanlar için, kadınlar ve erkekler için: ''c4 bombacısı,banka soyguncusu,ajanlık parça gizlemek,doğuştan geleni ret etmek, değiştirmek'' varsa kendini etiketlemiş bu insanlara söylenenleri hak edecek duruma gelmeyeceklerdi.

  + söylediklerimi anlamayanlara diyeceğim laf yok ama dinleyenler bunları bir düşünsün
  180 derecelik bakış açısını daraltmak
  - Burunun eğiminin sonu (burun ucu) geçen her üstten geçen şeyi görebilen gözün açısı
  - Kulakları örtmek (Tamamen örtmek,gizlemek)
  * Çene mekanizması yaratılıştan geleni aşşağı yukarı boğazdan bağlayarak engellemek(amacı kadın sussun çenesini kapalı tutsun konuşup zekasını kullanmasın)
  * boğaz ''yüz''e dahil sayılıyor mu,Tehlike anında aniden o iğnelerin insanı ölüm tehlikesi ile zarar verebilmesi
  * Dünya da başı örtecek kadar büyük yaprak,bitki,deri,hayvandan oluşan örtü var mı? Eskiden toplu iğne mi vardı? Modalaşmak ? Rahibeler ?
  (Moda olması bu akımın yönünün değişebileceğini; bu durum ise artık örtünmek için sebebi değişince akımın biteceğini anlatıyor.)
  -Konuşurken o yanaklardan açılan boşluktan saç rengi yeterli ışıkta görülebilir belki?(demek istediğim görünmesin diye kapatıyorsun ama konuştuğu anda açık verecek)

  Rahibeler,Çeşitli bağlama şekilleri ve dahası... son olarak baş örtüsünün bana faydası varsa ben niye kullanmıyorum, belki o gözler bana bakıyor olabilir? Veya onun gibi bir ürün?

  YanıtlaSil

Türban’ı doğru takanlar, ya da yanlış takanlar diye bir şey yok. Çünkü Türban sadece kafa kılını kapatır. Kuran’da açıkça; kafa kıllarınızı değil, mahrem yerlerinizi kapatın diye yazıyor!.. Kara Çarşaf takın diyor. Ancak Kara çarşaf Türkiye’ye uygun bir model olmayacağı için Amerika ülkemize BOP projesi kapsamında Türban’ı uygun gördü…

TÜRBANCILAR bir çok yerde Yüce Atatürk’ün annesini örnek gösteriyorlar!. Ancak Kılık ve Kıyafet Devrimi gibi muazzam bir yenilik ve çağdaşlaşma hamlesinden sonra Atatürk’ün etrafında örtülü kadın kalmadı. Zübeyde hanımın dönemin şartlarına göre kullandığı Siyah örtüyü örnek gösteren yobazlar, neden rengarenk sıkmabaş TÜRBAN’I savunuyorlar çok merak ediyoruz? Yobazlara özgü derin çelişkilerden birisi…

Bu sitenin hiçbir yerinde ‘’ulan’’kelimesi bile yoktur!. Küfür ve kolpatör tehditler haricinde söyleyeceği şeyler olanların yorumları onaylanıp yayınlanacaktır.


KAFA KILLARINIZI DEĞİL, MAHREM YERLERİNİZİ ÖRTÜNÜZ!..

Takunya Libidocusu Yönetim Kurulu.


Sitemiz maddi beklenti içinde olmadığı için reklam içermez! Yazıların içinde bulunan kırmızı renkli kelimeler, konuyla ilgili diğer yazılar ya da video sayfalarıdır.